Raport ‘Climate laws in Europe: Good practices in net-zero management’

W raporcie zawarta jest analiza ramowych przepisów dot. ochrony klimatu w ośmiu krajach UE (Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Irlandia, Holandia, Hiszpania i Szwecja) oraz Wielkiej Brytanii. Publikacja jest częścią serii Net-Zero 2050, inicjatywy ECF z udziałem ekspertów z wielu organizacji europejskich.
Porozumienie paryskie zobowiązuje kraje członkowskie UE do transformacji klimatycznej. Ocena istniejącego ustawodawstwa krajowego (m.in. identyfikacja dobrych praktyk) w połączeniu z długoterminowym planowaniem strategicznym ułatwia realizację celów w tej dziedzinie.
Link: https://europeanclimate.org/content/uploads/2020/02/04-02-2020-climate-laws-in-europe-full-report.pdf
Źródło: Ecologic Institute, European Climate Foundation