Raport końcowy Grupy Ekspertów Technicznych UE dotyczący taksonomii oraz zrównoważonego finansowania

Kwestia finansowania zrównoważonego rozwoju, czy też zrównoważonego inwestowania, zyskuje na znaczeniu na świecie, w Europie, a także i w Polsce. Szereg globalnych inicjatyw, w tym m.in. ramy polityki w zakresie klimatu i energii do roku 2030, Porozumienie paryskie czy Agenda 2030 rzuciły nowe światło na kwestie klimatyczne i cele środowiskowe.Taksonomia UE ma na celu m.in. ustanowienie systemu klasyfikacji dla zrównoważonych działalności ekonomicznych.

Końcowy raport Technical Expert Group on Sustainable Finance (TEG) Komisji Europejskiej na temat taksonomii UE zawiera zalecenia dotyczące stosowania zasad klasyfikacji, a także wskazówki jak firmy i instytucje finansowe powinny ujawniać informacje wrażliwe.
Raport uzupełniają aneksy zawierające techniczne kryteria kwalifikacji dla 70 działań w zakresie łagodzenia zmiany klimatu i 68 działań przystosowawczych do zmiany klimatu oraz sekcja metodologii wspierająca zalecenia dotyczące technicznych kryteriów kwalifikacji.
TEG przygotował również narzędzia MS Excel, które są pomocne we wdrażaniu metodologii taksonomii.

Więcej informacji pod linkiem: TEG final report with annexes.
 
Źródło: Komisja Europejska