Raport OECD: Wyzwania podatkowe wynikające z cyfryzacji

Wyzwania podatkowe wynikające z cyfryzacji: Ocena skutków gospodarczych – Tax Challenges Arising from Digitalisation: Economic Impact Assessment

Projekt OECD / G20 Base Errosion and Profit Shifting (BEPS) położył podwaliny pod program mający na celu sprostanie wyzwaniom podatkowym wynikającym z cyfryzacji gospodarki, Przedstawiono w nim propozycje w dwóch filarach, które mogłyby stanowić podstawę wielostronnego rozwiązania opartego na konsensusie. Rozwiązania zaproponowane w raporcie koncentrują się na ustaleniu nowych zasad dotyczących podziału pomiędzy poszczególne państwa prawa do opodatkowania dochodu przedsiębiorstw (tzw. Filar Pierwszy), a także wprowadzeniu globalnego podatku minimalnego, mającego zapewnić minimalny poziom opodatkowania każdego dochodu, nawet jeżeli w państwie jego pochodzenia korzysta on ze zwolnienia lub jest nisko opodatkowany (tzw. Filar Drugi).
W niniejszym sprawozdaniu przedstawiono analizę ex ante skutków gospodarczych i podatkowych wniosków w ramach obydwu filarów.

W raporcie przedstawiono m.in.:

  • nowe rozwiązania dotyczące podziału prawa do opodatkowania dochodu w oparciu o odpowiednią formułę odchodząc od zasad cen rynkowych (tzw. Kwota A);
  • nowe kierunki ustalania wynagradzania dla podmiotów realizujących działania rutynowe (tzw. Kwota B); oraz
  • mechanizmy zapobiegania sporom i rozstrzygania sporów.

Kraje OECD wciąż nie osiągnęły pełnego porozumienia w temacie opodatkowania przedsiębiorstw międzynarodowych, jednak raporty prezentują pewne kierunki zbieżne dla wszystkich stron zainteresowanych, stanowiąc solidną podstawę do dalszej dyskusji.

OECD umożliwia wypowiedzenie się w przedmiotowej tematyce wszystkim podmiotom zainteresowanym.

Termin na przesłanie uwag do projektów w ramach konsultacji publicznych upływa 14 grudnia 2020 r.

Więcej informacji pod linkiem.

Źródło: OECD, KPMG