Raport „Polityka surowcowa Polski: Rzecz o tym, czego nie ma, a jest bardzo potrzebne”

Hausner i Steinhoff: Polska przespała kilkanaście lat boomu surowcowego

Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej wydała właśnie najnowszą publikację – „Polityka surowcowa Polski. Rzecz o tym, czego nie ma, a jest bardzo potrzebne”. Autorami raportu jest zespół niezależnych ekspertów pod przewodnictwem prof. Jerzego Hausnera: Jan Bromowicz, Maciej Bukowski, Zbigniew Kasztelewicz, Michał Kudłacz, Joanna Kulczycka, Adam Piestrzyński, Janusz Steinhoff i Michał Wilczyński.

Krytycznie należy ocenić to, że Polska nie ma strategii gospodarowania surowcami mineralnymi, a zwłaszcza skutecznej ochrony udokumentowanych, lecz niezagospodarowanych złóż – wynika z raportu.

Działania rządu w odniesieniu do gospodarki surowcowej charakteryzuje bałagan prawny i chaos decyzyjny – twierdzą Autorzy. W swojej publikacji diagnozują sytuację polskiej polityki surowcowej oraz formułują rekomendacje i przedstawiają plan koniecznych działań w tym sektorze gospodarki.

źródło:

http://www.fundacja.e-gap.pl/

http://iati.pl/publikacja-raportu-polityka-surowcowa-polski-rzecz-o-tym-czego-nie-ma-a-jest-bardzo-potrzebne/