Raporty Komisji Europejskiej dot. prawa pracy

Prawo pracy jest gałęzią prawa określającą prawa i obowiązki pracowników i pracodawców w miejscu pracy.

Unia Europejska pragnie promować postęp społeczny oraz stale ulepszać warunki życia i pracy mieszkańców Europy – patrz preambuła Traktatu o funkcjonowaniu UE.
W 2016 r. Unia Europejska stworzyła europejskie centrum wiedzy specjalistycznej w dziedzinie prawa pracy, zatrudnienia i polityki rynku pracy. Centrum wiedzy specjalistycznej zajmuje się prawnymi, regulacyjnymi, gospodarczymi i politycznymi aspektami zatrudnienia i rynku pracy, w tym reformami, w 28 państwach członkowskich UE, państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), krajach kandydujących i potencjalnych krajach kandydujących kwalifikujących się do uzyskania wsparcia w ramach w osi Progress programu Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych.
Efektem prac Komisji Europejskiej są miesięczne sprawozdania dotyczące rozwoju sytuacji w dziedzinie prawa pracy w państwach członkowskich UE i w państwach EOG.
Więcej informacji pod linkiem..

W załączeniu znajduje się raport z czerwca 2020 r.
Źródło: Komisja Europejska, The European Centre of Expertise (ECE)