Razem możemy więcej

IMG_452925 lutego w siedzibie dolnośląskiej „Solidarności” odbyło się spotkanie przedstawicieli reprezentatywnych związków pracodawców i związków zawodowych. Uczestnicy inicjatywy chcą wypracować przyjazny model kontaktów, który stworzy instytucjonalną platformę autonomicznego dialogu społecznego. Fundamentem, na którym ma być budowana współpraca jest wzajemne zaufanie.

 

Na spotkaniu obecni byli:
Tadeusz Choczaj – Dolnośląscy Pracodawcy Lewiatan
Michał Kuszyk – Związek Pracodawców Polska Miedź
Kazimierz Kimso – Region Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”
Krzysztof Kisielewski – Forum Związków Zawodowych.
Franciszek Kopeć – Region Jeleniogórski NSZZ „Solidarność”
Andrzej Kalisz – Związek Pracodawców Dolnego Śląska
Zbigniew Ładziński – Dolnośląska Izba Rzemieślnicza
Bogdan Orłowski – Region Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”
Andrzej Otręba – Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
Marek Woron – Loża Dolnośląska Business Center Club

Uczestnicy spotkania podkreślili, że na Dolnym Śląsku relacje pomiędzy partnerami społecznymi były zawsze bardzo dobre. Z uwagi na kryzys dialogu społecznego na poziomie krajowym zarówno związkowcy jaki i reprezentatywne organizacje pracodawców chcą zaproponować dobre praktyki dla firm do dialogu na poziomie zakładu pracy i na poziomie województwa.
Przewodniczący dolnośląskiej „Solidarności” Kazimierz Kimso podkreślił, że wypracowane przez partnerów społecznych dobre praktyki będą korzystne zarówno dla pracowników jak i dla pracodawców.  W wielu wypadkach pomoże to uniknąć konfliktu, a ten jak wiadomo zawsze niesie za sobą problemy dla obu stron.
Marek Woron – kanclerz BBC zauważył, że wszyscy jadą na tym samym wózku. Chcemy też promować polskie przedsiębiorstwa, które nie mają szans z wielkimi korporacjami, często dofinansowanymi przez administrację publiczną.
Wszyscy uczestnicy spotkania potwierdzili chęć dalszej współpracy. Kolejne spotkanie odbędzie się 20 marca w siedzibie Izby Rzemieślniczej, gdzie omawiane będą szczegółowe obszary współpracy i strategia działania na kolejne miesiące.