Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 878).

Uprzejmie informuję, że na stronach Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowane zostało:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 878).
Przedmiotowy akt prawny określa zakres ograniczeń, nakazów i zakazów obowiązujących od dnia 16 maja 2020 roku, przy czym:

  • ograniczenia obrotu określonymi przedmiotami uregulowane zostały w Rozdziale 3 Rozporządzenia (§ 6).
  • ograniczenia funkcjonowania niektórych instytucji lub zakładów pracy, czasowe ograniczenie określonych zakresów działalności przedsiębiorców oraz obowiązek wykonania określonych zabiegów sanitarnych uregulowane zostały w Rozdziale 4 Rozporządzenia (§ 7 – § 12).
  • zakaz organizowania widowisk oraz innych zgromadzeń ludności uregulowany został w Rozdziale 5 Rozporządzenia (§ 13).

Pełny tekst przedmiotowego Rozporządzenia dostępny jest pod adresem:  http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000087801.pdf