Rynek pracy w Polsce nie sprzyja kobietom

Warszawa 8.03.2010

Konfederacja Pracodawców Polskich przeanalizowała doroczne sprawozdanie Komisji Europejskiej z postępów w realizacji polityki równości płci w państwach członkowskich UE. Niestety, nasz kraj znalazł się wśród państw, w których różnica poziomu zatrudnienia zamiast się zmniejszać, jeszcze się pogłębia.

W załączeniu komunikat Konfederacji Pracodawców Polskich.

Centrum Informacyjne
Konfederacja Pracodawców Polskich
Dyrektor Centrum Informacyjnego Konfederacji, Łukasz Witkowski, kom. 0 508 019 052
e-mail: centrum.informacyjne@kpp.org.pl,
www.kpp.org.pl