Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że w trakcie prac w Sejmie RP jest Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw.

Jest to obszerna regulacja, która dotyczy m.in. wprowadzenia podstawy prawnej dla rekuperacji energii elektrycznej, inteligentnego opomiarowania, magazynów energii, zmian kompetencji Prezesa URE, zamkniętych systemów dystrybucyjnych, kształtowania polityki energetycznej państwa, przepisów taryfowych etc.

Projekt jest na etapie pierwszego czytania, został skierowany do Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych.Termin przedstawienia sprawozdania do dnia 19-01-2021.

Przebieg procesu legislacyjnego: http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=808.

Z uwagi na dynamikę procesu legislacyjnego nie podajemy terminu do zgłaszania uwag. Ewentualne uwagi prosimy kierować na adres: szkop@pracodawcy.pl .

Link do informacji szczegółowych zawierających dodatkowe dokumenty: http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=808

W załączeniu znajduje się projekt ustawy wraz z uzasadnieniem