Sektory gospodarki zagrożone z powodu COVID-19 – rynek pracy

‘Economic sectors at risk due to COVID-19 disruptions (Will men and women in the EU be affected similarly?)’ – Sektory gospodarki zagrożone z powodu COVID-19 (Czy sytuacja podobnie wpłynie na mężczyzn i kobiety w UE?)

Niniejsza publikacja jest raportem Wspólnego Centrum Badawczego (JRC), Komisji Europejskiej. Jego celem jest zapewnienie opartego na dowodach naukowego wsparcia dla europejskiego procesu kształtowania strategii działania.
Publikacja zawiera ocenę ryzyka ekonomicznego, na jakie narażeni są pracownicy w związku z pandemią COVID-19 w Europie. Zastosowano dwa podejścia metodologiczne: jedno opracowane przez Międzynarodową Organizację Pracy (MOP), drugie wypracowane przez Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP). Obydwa podejścia pokazują, że niepokojąco duża liczba pracowników w UE jest potencjalnie negatywnie dotknięta problemami z zatrudnieniem związanymi z COVID.

Rozmiar problemu, a także relacje między sytuacją mężczyzn i kobiet są potraktowane inaczej w obu podejściach. Biorąc pod uwagę sektory przemysłu, które są zaliczane do sektorów wysokiego ryzyka, szacunki MOP wskazują, że łącznie prawie 89 mln miejsc pracy w UE znajduje się w sektorach wysokiego ryzyka, z czego 43% pracowników dotkniętych ryzykiem stanowią kobiety. Z drugiej strony CEDEFOP nie uważa produkcji za szczególnie narażoną na kryzys w Europie, dlatego obliczenia oparte na klasyfikacji CEDEFOP sugerują, że łącznie „tylko” 44 miliony miejsc pracy znajduje się w sektorach wysokiego ryzyka, z tego jednak 51% ryzyka ponoszą kobiety.

Więcej informacji pod linkiem..


Źródło: Komisja Europejska, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, EU Science Hub