Ślad środowiskowy produktów/przedsiębiorstw – Uzasadnione twierdzenia dotyczące ekologiczności – II faza konsultacji UE

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne dotyczące określania śladu środowiskowego produktów/usług (metodologia oraz stwierdzenia) jako element badania poziomu ekologiczności przedsiębiorstw oraz produktów – II faza konsultacji.

Ostateczny termin na przesłanie opinii/ wypełnienie kwestionariusza to 3 grudnia 2020 r.

W UE funkcjonuje ponad 200 oznakowań i inicjatyw ekologicznych dotyczących efektywności środowiskowej produktów i przedsiębiorstw, a na całym świecie ponad 450. W odniesieniu do samej tylko emisji dwutlenku węgla istnieje ponad 80 szeroko stosowanych inicjatyw i metod sprawozdawczości. Niektóre z tych metod i inicjatyw są wiarygodne, inne nie; różnią się też w zależności od dziedzin, których dotyczą. W komunikacie w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu stwierdzono, że „przedsiębiorstwa zapewniające o ekologiczności swoich produktów powinny te twierdzenia uzasadnić w oparciu o standardową metodę oceny ich wpływu na środowisko”. W planie działania dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym z 2020 r. przewidziano, że „Komisja zaproponuje, aby przedsiębiorstwa uzasadniały swoje twierdzenia dotyczące ekologiczności (produktu, usługi), stosując metody odnoszące się do śladu środowiskowego produktu i organizacji.” Ważne jest, by twierdzenia dotyczące efektywności środowiskowej przedsiębiorstw i produktów były w całej Unii wiarygodne, porównywalne i możliwe do sprawdzenia. W tym kontekście i z poszanowaniem zasad lepszego stanowienia prawa Komisja postanowiła uruchomić konsultacje publiczne, w celu zebrania opinii zainteresowanych stron na temat twierdzeń dotyczących ekologiczności. Celem niniejszych konsultacji jest: • zapewnienie wszystkim obywatelom i organizacjom możliwości wywierania wpływu na kierunki rozwoju polityki; • zebranie opinii na temat wariantów strategicznych i ich potencjalnych skutków.

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl

W załączeniu znajduje się wstępna ocena skutków regulacji.

Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12511-Environmental-claims-based-on-environmental-footprint-methods/public-consultation

Źródło: Komisja Europejska