SŁUŻBA ZDROWIA POTRZEBUJE REFORM

Warszawa 16.11.2009

W związku z dzisiejszym posiedzeniem plenarnym Komisji Trójstronnej ds. społeczno-gospodarczych, na której poruszone będą m.in. problemy finansowe w ochronie zdrowia w roku bieżącym i przyszłym, przesyłamy propozycje działającej przy Konfederacji Pracodawców Polskich Korporacji „Zdrowe Zdrowie” dotyczące reformy systemu opieki zdrowotnej.

Posiedzenie plenarne KT ds. społeczno-gospodarczych.

W załączeniu komunikat Konfederacji Pracodawców Polskich.

Centrum Informacyjne
Konfederacja Pracodawców Polskich
Dyrektor Centrum Informacyjnego Konfederacji, Łukasz Witkowski, kom. 0 508 019 052
e-mail: centrum.informacyjne@kpp.org.pl,
www.kpp.org.pl