Spotkanie inicjujące prace Zespołu ds. BHP Pracodawców RP

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Zapraszamy Państwa na spotkanie inicjujące prace Zespołu ds. BHP, który został powołany w ramach Pracodawców RP.

Spotkanie odbędzie się 25 października br. o godz. 11.00 w siedzibie Pracodawców RP, przy ul. Berneńskiej 8 w Warszawie.

Zespół ds. BHP będzie zrzeszał ekspertów zaangażowanych w tematykę bezpieczeństwa i higieny pracy. Zajmie się on problemami dotyczącymi środowiska pracy i występujących w nim zagrożeń. Przedmiotem jego pracy będą obowiązujące regulacje prawne, które w wielu aspektach są archaiczne i nie odpowiadają warunkom funkcjonowania współczesnych firm. Celem Zespołu będzie wypracowanie rekomendacji zmiany prawa, które przyczynią do poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników.

Wszystkich zainteresowanych problematyką BHP zachęcamy do udziału w spotkaniu  oraz do włączenia się w prace Zespołu.

Potwierdzenie udziału w spotkaniu proszę zgłaszać w terminie do 21 października br. na adres e-mail: w.zukowska@pracodawcyrp.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 22 518 87 26.

W załączeniu znajduje się program posiedzenia inicjującego prace  Zespołu ds. BHP.