Spotkanie Związków Zawodowych i Pracodawców

DSC00465

W dniu 24 marca we Wrocławiu w siedzibie Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej odbyło się spotkanie Reprezentatywnych Związków Zawodowych na poziomie WKDS we Wrocławiu oraz Koalicji Organizacji Pracodawców Dolnego Śląska.

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami spotkanie stanowiło kontynuację dialogu autonomicznego, którego celem ma być wymiana informacji i doświadczeń oraz opinii o aktualnym stanie społeczno-gospodarczym regionu. Pierwsze rozmowy tego gremium odbyły się  miesiąc temu  w siedzibie Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”.

W spotkaniu wzięli udział ze stDSC00469rony Reprezentatywnych Związków Zawodowych:

Kazimierz Kimso – Przewodniczący Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”

Franciszek Kopeć – Przewodniczący Zarządu Regionu Jelenia Góra NSZZ „Solidarność”

Bogusław Wojtas –  Zastępca Przewodniczącego Zarządu Regionu Jelenia Góra NSZZ „Solidarność”

Henryk Jarczok – Członek Zarządu Forum Związków Zawodowych Województwa Dolnośląskiego

Ze strony Koalicji Organizacji Pracodawców Dolnego Śląska:

Marcin Biskup – Członek Zarządu, Dolnośląscy Pracodawcy

Marian Fornalski – Wiceprezes; Dolnośląska Izba Rzemieślnicza

Andrzej Kalisz – Przewodniczący; Związek Pracodawców Dolnego Śląska

Michał Kuszyk – Wiceprezes; Związek Pracodawców Polska Miedź; Koordynator Koalicji

Zbigniew Ładziński – Prezes; Dolnośląska Izba Rzemieślnicza

Zygmunt Rzucidło – Wiceprezes; Dolnośląska Izba Rzemieślnicza

Marek Woron – Kanclerz; Loża Dolnośląska Business Centre Club

DSC00466Posiedzenie otworzył Pan Zbigniew Ładziński, Prezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej, który wyraził pogląd, iż cykliczne spotkania, które mają miejsce to wzór do naśladowania dla pozostałych regionów kraju.

Następnie omówił pokrótce działalność Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej podkreślając, że rzemiosło, jako struktura, ma duży wkład w rozwój gospodarki Polski poprzez kształtowanie współczesnego obrazu szkolnictwa zawodowego.

Pan Michał Kuszyk, Wiceprezes Związku Pracodawców Polska Miedź; stwierdził, że dialog odbywa się nieustanie, a o jego kształcie decydują codzienne relacje między pracodawcami a pracownikami.

Uczestnicy dyskutowali o projekcie nowej regulacji dotyczącej instytucjonalnego kształtu dialogu społecznego. Strukturom regionalnym zależy na zagwarantowaniu określonych kompetencji czy możliwości decyzyjnych. W opinii uczestników najlepszym rozwiązaniem byłoby symetryczne przeniesienie mechanizmów działania dialogu krajowego na poziom wojewódzki.

Podnoszono także kwestie związane z problematyką surowcową.

DSC00467Strony uczestniczące w spotkaniu pragną w przyszłości pracować nad stworzeniem formuły wspólnych ekspertyz, jako elementu dwustronnej współpracy, by prezentować  stanowiska wobec administracji rządowej oraz samorządowej. Będzie to także służyło rozwiązaniu powstających problemów i propagowaniu rozwiązań systemowych służących pracownikom i pracodawcom. Stwierdzono także, że środki strukturalne funduszy UE powinny służyć tworzeniu miejsc pracy oraz kreowaniu konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorców.