Stanowisko Euromines dot. adaptacji do zmian klimatu (Europejski Zielony Ład)

Stanowisko Euromines w zakresie adaptacji do zmian klimatu w ramach strategii Europejski Zielony Ład – Wstępna ocena wpływu

Euromines zobowiązuje się znacznie przyczynić do przystosowania się do zmian klimatu!

Pierwszy element większości gospodarczych łańcuchów wartości, czyli sektor surowców mineralnych, jest dostawcą materiałów i produktów o krytycznym znaczeniu dla wielu sektorów gospodarki. Jeśli chodzi o przystosowanie się do zmian klimatu, europejski sektor minerałów zapewnia dostępność podstawowych materiałów potrzebnych do budowy neutralnej dla klimatu, zorientowanej na usługi i dobrostan ludzi, zasobooszczędnej gospodarki o obiegu zamkniętym. Nowa infrastruktura dla alternatywnych źródeł energii oraz elektromobilności wymaga zwiększonego wykorzystania metali i minerałów, w szczególności: miedzi i grafitu (kable elektryczne, generatory i silniki elektryczne); aluminium, (kable elektryczne); oraz wielu innych metali i minerałów, w tym fosforu, potasu i azotu do produkcji biomasy. Ponadto panele fotowoltaiczne i systemy termalne wykorzystują kombinację do 22 metali nieżelaznych, krzemu, chemikaliów (np. elektrolitów organicznych) oraz szkła.
Ciągle zmieniający się klimat generuje szereg zagrożeń dla działalności wydobywczej, biorąc pod uwagę fakt, że operacje górnicze są często zlokalizowane w trudnych warunkach geograficznych, opieraja się na środkach trwałych o bardzo długiej amortyzacji, obejmują globalne zintegrowane łańcuchy dostaw. Podwyższone temperatury, zmiany opadów atmosferycznych, podnoszenie się poziomu morza, trzęsienia ziemi i ekstremalne zdarzenia są czynnikami, które mogą negatywnie wpłynąć na działalność górniczą.
Europejski przemysł metali i minerałów już teraz jest zaangażowany w identyfikację i ocenę zagrożeń, tak aby zminimalizować zakłócenia i szkody wynikające ze skutków zmiany klimatu.
Jednocześnie europejski przemysł wydobywczy aktywnie przyczynia się i wspiera wszystkich interesariuszy w całym łańcuchu wartości, aby:

  • poprawić wiedzę na temat skutków zmian klimatycznych (świadomość zagrożeń klimatycznych);
  • wzmocnić planowanie i zarządzanie ryzykiem klimatycznym w sektorze publicznym i prywatnym (oceny ryzyka mechanizmy przenoszenia ryzyka, ochrona klimatu);
  • przyspieszyć działania, koncentrując się na efektywnych rozwiązaniach, wdrażaniu innowacji (opartej na badaniach naukowych) i na zapobieganiu skutkom.

Pełny tekst stanowiska w załączeniu.
Więcej informacji pod linkiem: http://euromines.org/news/euromines-is-committed-to-substantially-contribute-to-climate-change-adaptation
Źródło: Euromines