Stanowisko Euromines – ochrona środowiska z wykorzystaniem metod określania śladu środowiskowego produktu/organizacji

Opinia Euromines dotycząca wniosku ustawodawczego w sprawie uzasadniania ekologicznych oświadczeń przy użyciu metodyki określania śladu środowiskowego produktu PEF (Euromines feedback to Legislative proposal on substantiating green claims using PEF)

Euromines działając w branży surowcowej wniósł znaczący wkład w kształtowanie metodologii oceny cyklu życia (Life Cycle Assessment), na której opierają się metody określania śladu środowiskowego (pełna lista  publikacji). Od 2013 r. Euromines aktywnie angażuje się w prace Komisji Europejskiej nad śladem środowiskowym  i pomogła opracować dokumentację the ‘Product Environmental Footprint Category Rules (PEFCR) for Metal Sheets in Various Applications.

Dzięki działaniom organizacji wytyczne dotyczące śladu środowiskowego produktu zostały poprawione, ale nie wszystkie zdefiniowane niedociągnięcia zostały usunięte, aby zapewnić, że metodologia PEF jest wystarczająca dla zastosowania jej w polityce UE. W szczególności niezbędne jest opracowanie lepszej metody oceny skutków korzystania z zasobów w nadchodzących latach, oraz wspólne działanie Komisji Europejska i przedstawicieli przemysłu dla opracowania alternatywnego podejścia w celu lepszego oszacowania potencjału dla ochrony zasobów.
Pełna wersja opinii Euromines jest dostępna pod linkiem.

Źródło: Euromines