Stanowisko Euromines w sprawie nowej strategii przemysłowej dla Europy


Stowarzyszenie Euromines opublikowało stanowisko w sprawie Komunikatu Komisji Europeskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady Europy, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: “Nowa strategia przemysłowa dla Europy” (10.3.2020 COM(2020) 102 final).
Jednym z kluczowych elementów skutecznego wdrożenia strategii European Green Deal w Europie musi być wzmocnienie odporności łańcuchów wartości w branży surowcowej i przywrócenie roli europejskich producentów.
Więcej na ten temat znajdziesz pod linkiem: http://euromines.org/news/euromines-position-on-the-new-industrial-strategy-for-europe
Żródło: Euromines