Stanowisko KPP dotyczące projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitu badań

Stanowisko Konfederacji Pracodawców Polskich dotyczące projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitu badań wykonywanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy w ramach świadczeń zdrowotnych.