Strategia na rzecz morskiej energii odnawialnej

Komisja Europejska (KE) prowadzi konsultacje publiczne unijnej polityki w zakresie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych – zasoby wodne (offshore renewable energy strategy).
Ostateczny termin na wyrażenie opinii to 24 września 2020 r. 

Morska energia odnawialna (wiatrowa, fal, pływów itp.) pomoże UE w znacznej mierze w osiągnięciu jej celów klimatycznych na lata 2030–2050 (określonych w Zielonym Ładzie). W chwili, gdy Europa zajmuje się skutkami pandemii COVID-19, kluczowe znaczenie ma uniknięcie poważnych opóźnień w inwestycjach w energię z morskich źródeł odnawialnych, ponieważ dzięki temu sektorowi odbudowa gospodarki będzie prowadzić do zrównoważonego wzrostu. W strategii przedstawione zostaną najlepsze sposoby eksploatacji i zwiększenia produkcji morskiej energii odnawialnej (wytwarzanie, dystrybucja, wykorzystanie), które mają umożliwić osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r.

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl
W załączeniu znajduje się wstępna ocena skutków regulacji.
Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12517-Offshore-renewable-energy-strategy
Źródło: Komisja Europejska