Strategia na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności – konsultacje UE

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne w sprawie strategii Unii Europejskiej na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności (Sustainable and Smart Mobility Strategy).
Ostateczny termin na odpowiedź dot. planu działań to 10 sierpnia 2020 r., czas na wyrażenie opinii w ramach konsultacji publicznych to 23 września 2020 r.

Jednym z celów Europejskiego Zielonego Ładu jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych pochodzących z transportu o 90 proc. do 2050 r. Komisja zamierza przyjąć kompleksową strategię, aby osiągnąć ten cel i dostosować unijny sektor transportu do wymogów czystej, cyfrowej i nowoczesnej gospodarki.
Cele strategii:
• większe wykorzystanie pojazdów bezemisyjnych,
• zapewnienie obywatelom i firmom dostępu do rozwiązań alternatywnych zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju,
• promowanie cyfryzacji i automatyzacji,
• lepsza jakość sieci połączeń i lepszy dostęp.
Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl.
W załączeniu znajduje się wstępna ocena skutków regulacji.
Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12438-Sustainable-and-Smart-Mobility-Strategy
Źródło: Komisja Europejska