“Surowce dla przemysłu. Plan działań na rzecz zabezpieczenia podaży nieenergetycznych surowców mineralnych”

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

W załączeniu znajduje się projekt dokumentu pn. “Surowce dla przemysłu. Plan działań na rzecz zabezpieczenia podaży nieenergetycznych surowców mineralnych”.
Uprzejmie prosimy o przesłanie Państwa ewentualnych uwag – lub odpowiedniej informacji o ich braku – do ww. projektu do dnia 31 lipca br. na adres sekretariat@pracodawcy.pl