Transeuropejska infrastruktura energetyczna – przegląd wytycznych – konsultacje publiczne

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne dot. przeglądu wytycznych dla transeuropejskiej infrastruktury energetycznej w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu (EGD).

Ostateczny termin na wysłanie opinii to 13 lipca 2020 r.

Przegląd wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej ma zapewnić spójność polityki UE w dziedzinie infrastruktury energetycznej z celem EGD, jakim jest neutralność klimatyczna. Ramy infrastrukturalne UE ulegną zmianie w celu uwzględnienia działań takich jak: szersze wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii i „inteligentna integracja międzysektorowa”, czyli łączenie sektorów energetycznych ze sobą w celu obniżenia emisji CO2.

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl .
W załączeniu znajduje się wstępna ocena skutków regulacji.
Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12382-Revision-of-the-guidelines-for-trans-European-Energy-infrastructure
Źródło: Komisja Europejska