Transport drogowy – tachografy nowej generacji (specyfikacje techniczne)

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne dotyczące przepisów w zakresie transportu drogowego: ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/799 z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 ustanawiającego wymogi dotyczące budowy, sprawdzania, instalacji, użytkowania i naprawy tachografów oraz ich elementów składowych

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 25 marca 2021 r.

Tachografy są urządzeniami wykorzystywanymi do rejestrowania aktywności kierowców samochodów ciężarowych. Przedmiotowy środek ustanawia nowe specyfikacje techniczne dla „inteligentnych” tachografów, które mają być instalowane w pojazdach od sierpnia 2023 r. Rezultatem nowych specyfikacji będzie:

  • poprawa monitorowania czasu prowadzenia pojazdu i okresów odpoczynku
  • pomoc w egzekwowaniu przepisów dotyczących kabotażu i delegowania pracowników
  • rejestrowanie położenia pojazdu na przejściach granicznych oraz przy załadunku i rozładunku
  • utrudnienie manipulowania tachografami.

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl

W załączeniu znajduje się projekt zmiany rozporządzenia delegowanego wraz z załacznikiem.

Źródło: Komisja Europejska