Transport i przemieszczanie odpadów – przegląd przepisów UE

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne dotyczące przyszłych uregulowań prawnych dot. transportu i przemieszczania odpadów.
Ostateczny termin na odpowiedź to 30 lipca 2020 r.
Transport odpadów może obejmować niebezpieczne materiały, które są szkodliwe dla zdrowia ludzkiego i środowiska. W związku z tym w UE obowiązują przepisy dotyczące przemieszczania odpadów (rozporządzenie 1013/2006). Celem przeglądu przepisów jest usprawnienie polityk UE w zakresie przemieszczania odpadów wspierające recykling w celu pełnego przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym.
Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl.
W załączeniu znajdują się informacje na temat inicjatywy.

Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/7567584-Waste-shipments-revision-of-EU-rules/public-consultation
Źródło: Komisja Europejska