Transport kolejowy – przegląd wytycznych w sprawie pomocy państwa

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów dotyczących transportu – na podstawie dokumentu Strategia na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności – europejski transport na drodze ku przyszłości COM(2020) 789 final.

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 29 października 2021 r.

Najpoważniejszym wyzwaniem, z jakim mierzy się sektor transportu, jest znaczące ograniczenie emisji i zapewnienie bardziej zrównoważonego charakteru sektora. Jednocześnie taka transformacja stanowi wspaniałą okazję do polepszenia jakości życia i modernizacji europejskiego przemysłu we wszystkich łańcuchach wartości, tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy, opracowywania nowych produktów i usług, wzmacniania konkurencyjności oraz dążenia do globalnego przywództwa w chwili gdy inne rynki dążą do szybkiego przejścia na mobilność bezemisyjną. Biorąc pod uwagę wysoki odsetek całkowitych emisji gazów cieplarnianych w UE, unijny cel w postaci ograniczenia gazów cieplarnianych o 55 % do 2030 r. oraz osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. może zostać osiągnięty wyłącznie dzięki bezzwłocznemu wdrożeniu bardziej ambitnej polityki służącej ograniczeniu zależności transportu od paliw kopalnych oraz w synergii z działaniami na rzecz eliminacji zanieczyszczeń. Powodzenie Europejskiego Zielonego Ładu 1 zależy od naszej zdolności do nadania zrównoważonego charakteru całemu systemowi transportu.

Niedawna ocena adekwatności (analiza) zasad pomocy państwa dla sektora kolejowego potwierdziła, że są one przestarzałe i wymagają pełnego przeglądu.

Inicjatywa ta ma na celu aktualizację tych zasad, tak aby:

  • były one w pełni dostosowane do kluczowych priorytetów UE,
  • łatwiej było je stosować,
  • były dostosowane do potrzeb sektora, co umożliwi jego rozwój i większą konkurencyjność.

Zmienione zasady skodyfikują również istniejącą praktykę.

Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13154-Transport-kolejowy-przeglad-wytycznych-w-sprawie-pomocy-panstwa_pl
Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl

W załączeniu znajduje się opis planów działania w tym zakresie.
Źródło: Komisja Europejska