Tydzień surowców mineralnych Unii Europejskiej 2020 (The EU Raw Materials Week 2020)

W obliczu pandemii COVID-19 oraz przepisów sanitarnych w Belgii Komisja Europejska zdecydowała o odwołaniu piątej edycji The EU Raw Materials Week 2020 w dotychczasowej formie, która była zaplanowana w dniach 16-20 listopada 2020 r. w Brukseli.

Jednocześnie Komisja Europejska będzie patronować organizacji wydarzeń dotyczących surowców w czasie pierwotnie przewidzianym na Tydzień Surowców Minerlanych. Zainteresowane strony, które chcą zorganizować wydarzenia w tym okresie, mogą podać szczegółowe informacje, rejestrując spotkanie pod adresem: grow-raw-materials-week@ec.europa.eu.
Informacja o tych przedsięwzięciach będzie ogłaszana na stronie Komisji Europejskiej.
Szczegółowe informacje są dostępne na stronie wydarzenia: https://www.eurawmaterialsweek.eu/2020event/pages/events
Wydarzenia, w których będą brać udział reprezentanci podmiotów członkowskich lub Związku:
Raw Materials on the Horizon – an ETP SMR Webinar Series (16-18 November 2020)
Raw Materials Dialogues 16-20 listopada 2020 r – Eurometaux
 
Źródło: Komisja Europejska