Unia Europejska: Czym jest i czym się zajmuje

Unia Europejska: Czym jest i czym się zajmuje (Najnowsze wydanie) – The European Union: What it is and what it does (Latest edition)

Publikacja ta jest przewodnikiem na temat Unii Europejskiej (UE) i prowadzonych przez nią działań. W sekcji pierwszej wyjaśniono pokrótce, czym jest UE. W sekcji drugiej „Co robi Unia Europejska?” opisano działania, które UE podejmuje w 35 różnych obszarach, aby poprawić jakość życia obywateli w Europie i poza nią. W sekcji trzeciej „W jaki sposób Unia Europejska podejmuje decyzje i działania” opisano instytucje znajdujące się w centrum procesu decyzyjnego UE oraz to, w jaki sposób ich decyzje przekładają się na działania.
 
Więcej informacji pod linkiem.

Źródło: Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Społecznej (Komisja Europejska), Urząd Publikacji Unii Europejskiej