Unijna dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej – ocena i przegląd

Komisja Europejska (KE) prowadzi konsultacje publiczne dotyczące dyrektywy UE w sprawie efektywności energetycznej – the Energy Efficiency Directive – Directive 2012/27/EU (EED).

Ostateczny termin na wyrażenie opinii w ramach konsultacji publicznych (plany działania) to 21 września 2020 r. Wniosek dotyczący dyrektywy zostanie sformułowany w III kwartale 2020 r., przyjęcie przez KE projektu nowelizacji dyrektywy jest planowane na I kwartał 2021 r.

W ramach Europejskiego Zielonego Ładu Komisja zobowiązała się do podjęcia bardziej zdecydowanych działań w zakresie zmiany klimatu. Ocenione zostanie, w jaki sposób emisje gazów cieplarnianych w UE mogłyby zostać w sposób odpowiedzialny zmniejszone do 2030 r. o co najmniej 50-55 proc. Ponieważ efektywne wykorzystanie energii ma zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia tego celu, w ramach przeglądu ma zostać przeanalizowanie, w jaki sposób można by zmienić dyrektywę w sprawie efektywności energetycznej, aby:

  • osiągnąć wyższy poziom redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 r.
  • przyczynić się do realizacji innych inicjatyw w ramach Europejskiego Zielonego Ładu.

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl
W załączeniu znajduje się wstępna ocena skutków regulacji.
Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12552-Review-of-Directive-2012-27-EU-on-energy-efficiency

Źródło: Komisja Europejska
 
Sorry, no attachments exist.