Unijny kodeks celny – ocena – konsultacje społeczne

Komisja Europejska prowadzi konsultacje planu działania dot. Unijnego kodeksu celnego (Union Customs Code (UCC)).
Ostateczny termin na odpowiedź dot. planu działań to 17 lipca 2020 r., konsultacje publiczne rozpoczną się w III kwartale 2020 r.

Ocenie zostanie poddana efektywność UCC oraz stopień, w jakim zostały osiągnięte postawione w nim cele, takie jak: ułatwienie handlu w UE, zapewnienie odpowiednich kontroli, uproszczenie przepisów prawa celnego, wyeliminowanie papierowej formy dokumentów..
Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl.
W załączeniu znajduje się plan oceny.
Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/11968-Mid-term-evaluation-of-the-Union-Customs-Code
Źródło: Komisja Europejska