Usługi cyfrowe – platformy internetowe, które pełnią rolę „strażników dostępu”

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne dotyczące pakietu legislacyjnego związanego z usługami cyfrowymi – instrument regulacji ex ante dotyczący platform internetowych (Platform-to-Business Regulation(EU) 2019/1150).
Ostateczny termin na odpowiedź dot. planu działań to 8 września 2020 r.

Kilka platform internetowych kontroluje znakomitą część rynku usług cyfrowych w UE. Pełniona przez nie funkcja pośredników między przedsiębiorstwami i konsumentami, z którą wiąże się siła gospodarcza oraz kontrola nad całymi częściami ekosystemu platform, praktycznie uniemożliwia rywalizację konkurentom lub wejście na rynek nowych podmiotów. Inicjatywa ta określa warianty regulacji dużych platform internetowych, które pełnią rolę „strażników dostępu”, oraz zapewnia utrzymanie uczciwego charakteru rynków dotkniętych tych problemem oraz konkurencji na tych rynkach.

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl
W załączeniu znajduje się wstępna ocena skutków regulacji.
Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12418-Digital-Services-Act-package-ex-ante-regulatory-instrument-of-very-large-online-platforms-acting-as-gatekeepers
Źródło: Komisja Europejska