Usługi finansowe – unijne ramy regulacyjne w dziedzinie kryptoaktywów

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne dotyczące unijnych ram regulacyjnych w dziedzinie kryptoaktywów (m.in. dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych – MiFID II). Jest to wniosek dotyczący regulacji, poprzedzający przyjęcie tekstu przez Komisję.

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 2 grudnia 2020 r.

UE planuje zareagować na pojawienie się kryptoaktywów, takich jak bitcoin. Podjęte zostaną kroki w związku z wpływem, jaki te nowe technologie będą miały na sposób wydawania i wymiany aktywów finansowych oraz dostępu do nich. Uwzględnione zostanie również ograniczanie ryzyka związanego z kryptoaktywami (oszustwa, ataki cybernetyczne, manipulacja na rynku). W ramach tej inicjatywy ocenie zostanie poddane w jakim stopniu kryptoaktywa są obecnie objęte obowiązującymi przepisami UE, czy potrzebne są nowe przepisy w tej dziedzinie, czy wystarczające będzie wydanie wytycznych.

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl
W załączeniu znajduje się wstępna ocena skutków regulacji.
Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12089-Directive-regulation-establishing-a-European-framework-for-markets-in-crypto-assets
Źródło: Komisja Europejska