Uwagi do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyrobów dopuszczanych do stosowania w zakładach górniczych

Uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyrobów dopuszczanych do stosowania w zakładach górniczych (wersja z dnia 17 marca 2017 roku)