VAT – nowe uprawnienia wykonawcze Komisji Europejskiej

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne dotyczące stosowania unijnych przepisów dotyczących VAT (m.in. DYREKTYWA 2006/112 w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej oraz Rozporządzenie 182/2011 w sprawie tzw. komitologii).
Ostateczny termin na przesłanie opinii to 29 października 2020 r.

Unijny Komitet ds. VAT – składający się z przedstawicieli organów krajowych i Komisji – ma na celu zapewnienie spójnego stosowania unijnych przepisów dotyczących VAT w całej UE. Obecnie ma on jednak jedynie charakter doradczy. Inicjatywa ta przekształca Komitet ds. VAT w tzw. komitet procedury komitetowej. Dzięki temu Komisja będzie mogła przyjmować przepisy wykonawcze dotyczące niektórych ściśle określonych aspektów VAT, jeżeli Komitet ds. VAT wyrazi na to zgodę.

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl
W załączeniu znajduje się wstępna ocena planów działania w tym obszarze.
Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12612-Conferring-implementing-powers-on-the-Commission-in-the-area-of-value-added-tax
Źródło: Komisja Europejska
 
Sorry, no attachments exist.