Webinaria Komisji Europejskiej dot. gospodarowania odpadami wydobywczymi

Komisja Europejska wraz z partnerami organizuje cykl seminariów internetowych: “Sustainable and transparent management of extractive waste” w dniach 8, 11 i 12 czerwca 2020 przy użyciu systemu wideokonferencji ZOOM w celu przedstawienia i omówienia wstępnych wyników badania Komisji w sprawie ogólnych wytycznych dotyczących wdrożenia dyrektywy w sprawie odpadów wydobywczych oraz najlepszych praktyk do obliczania i okresowego dostosowywania gwarancji finansowych dla obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.
Planowane są następujące seminaria internetowe:
8 czerwca 2020 r. (14: 00–16:45): I) Produkcja i raportowanie ilości odpadów;
11 czerwca 2020 r. (14:00–16:45): II) Gwarancje finansowe i plany gospodarki odpadami wydobywczymi;
12 czerwca 2020 r. (14: 00–16: 15): III) Zrównoważone i przejrzyste gospodarowanie odpadami wydobywczymi.
Program seminariów internetowych znajduje się na stronie 32 załączonego dokumentu “BD badanie_webinars_Final”. Webinaria zostaną zorganizowane przy pomocy oprogramowania konferencyjnego ZOOM. Osoby chcące wziąć udział w seminariach internetowych, muszą zarejestrować pod linkiem https://apps01.vito.be/vitoevents/inschrijving/MineWaste2020.aspx.
Rejestracja kończy się 4 czerwca 2020 r.
Projekt wytycznych dotyczących gwarancji finansowych można znaleźć pod linkiem.
Źródło: Komisja Europejska, VITO NV