Komunikat z Inaugurującego Zespołu WKDS ds. Zagłębia Miedziowego

Komunikat z inauguracyjnego posiedzenia
ZESPOŁU ds. Zagłębia Miedziowego
Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego we Wrocławiu
22 marca 2013 r., Letia Business Center w Legnicy

Z udziałem Wojewody i Wicewojewody Dolnośląskiego oraz członków Prezydium Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego swoją działalność zainaugurował Zespół WKDS ds. Zagłębia Miedziowego. Został on powołany, aby rozwijać partnerstwo i współpracę opartą na zasadach dialogu społecznego pomiędzy samorządami, partnerami społecznymi i innymi instytucjami w tym regionie. Jego zadaniem jest m.in. poszukiwanie rozwiązań dotyczących ograniczania negatywnych konsekwencji działalności górniczej i hutniczej, prowadzenia konsultacji społecznych projektów dyrektyw Unii Europejskiej i prawa krajowego w tej dziedzinie oraz zapobieganie lokalnym konfliktom społecznym i gospodarczym w ramach prowadzonego dialogu społecznego pomiędzy pracownikami, pracodawcami i lokalnym samorządami.

Czytaj dalej

Inauguracyjne posiedzenie Zespołu ds. Zagłębia Miedziowego WKDS Wrocław

Uprzejmie informujemy, że 22 marca 2013 r. odbędzie się inauguracyjne posiedzenie Zespołu ds. Zagłębia Miedziowego Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego we Wrocławiu

W spotkaniu udział wezmą Członkowie Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego we Wrocławiu reprezentujący stronę Rządową, Samorządu Województwa, Związków Zawodowych i Pracodawców oraz przedstawiciele Samorządów Zagłębia Miedziowego i KGHM Polska Miedź S.A.

Czytaj dalej

I Kongres WKDS

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na I Kongres Wojewódzkich Komisji Dialogu Społecznego pod Patronatem Pana Waldemara Pawlaka, Wicepremiera, Ministra Gospodarki, który odbędzie się dnia 3 czerwca 2011 r. od godz. 10.00 – 17.00 w Hotelu Mercure Panorama we Wrocławiu, pl. Dominikański 1.

Celem Kongresu jest nadanie większej dynamiki dialogowi społecznemu w Polsce, w którym uczestniczą samorządy, administracja rządowa, związki zawodowe i pracodawcy na poziomie wojewódzkim.

Czytaj dalej