Wyroby budowlane – przegląd przepisów unijnych

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne mające na celu przegląd przepisów unijnych dot. wyrobów budowlanych (m.in Rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych nr 305/2011)
Ostateczny termin na odpowiedź dot. planu działań to 19 sierpnia 2020 r.

Rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych ustanawia ogólnounijne przepisy dotyczące wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych. Inicjatywa ma na celu dokonanie przeglądu tych przepisów. Obejmuje ona m.in. usprawnienie funkcjonowania jednolitego rynku wyrobów budowlanych. Celem jest uwolnienie potencjału rozwoju tego sektora, w tym również pod względem tworzenia miejsc pracy, promowanie celów środowiskowych w ramach Europejskiego Zielonego Ładu i planu działania dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym oraz w miarę możliwości zwiększenie bezpieczeństwa produktów.

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl
W załączeniu znajduje się wstępna ocena skutków regulacji.
Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12458-Review-of-the-Construction-Products-Regulation
Źródło: Komisja Europejska
 
Sorry, no attachments exist.