Wytyczne w sprawie pomocy państwa w ramach EU-ETS – opinia Euromines

Opublikowane przez Komisję Europejską (KE) wytyczne w sprawie pomocy państwa w ramach EU-ETS niosą ze sobą znaczne ryzyko obniżenia konkurencyjności europejskiego sektora surowców mineralnych

Euromines w pełni popiera najnowsze inicjatywy na rzecz surowców: zaktualizowaną inicjatywę surowcową (the Raw Materials Initiative) jak również “sojusz na rzecz surowców” (the Raw Materials Alliance – ERMA), ogłoszone obecnie, niemal równocześnie z rozszerzeniem wykazu surowców krytycznych. Organizacja oczekuje na współpracę z Komisją Europejską w celu opracowania bezpieczniejszych i zrównoważonych łańcuchów wartości w Europie.


Komisja Europejska podkreśla, że wewnętrzne dostawy wielu surowców mają kluczowe znaczenie dla Europy, a także są kluczowym czynnikiem umożliwiającym działania w sprawie poprawy klimatu w Europie. Mając na względzie strategiczne znaczenie metali i minerałów, zaskakujące jest to, że Komisja nie umieściła ich na liście dopuszczalnej pomocy państwa w ramach EU-ETS, stwarzając tym samym znaczne ryzyko zmniejszenia konkurencyjności europejskiego sektora wydobywczego.

Zarówno KE, jak i państwa członkowskie powinny bardzo uważnie monitorować kwestię pośrednich kosztów energii w przemyśle wydobywczym i podejmować adekwatne działania w przypadku dalszego zagrożenia dla konkurencyjności.
Źródło: Euromines