Zachwiana równowaga – publikacja UE

Publikacja: Zachwiana równowaga – W jaki sposób Unia Europejska powinna łączyć ambitne cele zrównoważonego rozwoju z potrzebą podniesienia konkurencyjności

 

Nowa kadencja Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego oznacza ponowne otwarcie na wielu frontach polityk gospodarczych Unii Europejskiej przy jednoczesnej kontynuacji kluczowych strategii realizowanych w minionej kadencji. Jeśli spojrzeć na proces integracji europejskiej jako wehikuł zmiany, to Unia Europejska przypomina bardziej pociąg niż samochód: może zmienić prędkość poruszania się i tor, po którym jedzie. Zmiana kierunku jazdy jest raczej niemożliwa w krótkim i średnim okresie–a takim okresem jest jedna kadencja.

Raport ukończony w październiku 2019 r. pokazuje najważniejsze obszary, w których zmiana tempa i toru jazdy może być przydatna. Innymi słowy, w ramach istniejących strategii UE publikacja identyfikuje te elementy, które działają i te, które wymagają korekty lub zmiany akcentów. Nie pisze o zmianach rewolucyjnych, a o dostosowaniu strategii w taki sposób, by lepiej pasowały do wyzwań współczesności.

Najważniejszym problemem w strategii UE jest brak równowagi między realizacją dwóch dużych celów polityk gospodarczych: zrównoważonym rozwojem i konkurencyjnością. Unia Europejska jest globalnym liderem we wdrażaniu zmian, które czynią rozwój gospodarczy bardziej przyjaznym dla przeciętnego obywatela, środowiska i zasobów naturalnych. Bank Światowy nazwał kiedyś Europę „super-potęgą jakości życia” („lifestyle superpower”). Dziś można lekko skorygować tę frazę i opisać Unię Europejską jako potęgę zrównoważonego rozwoju. UE ma znacznie lepsze niż USA wskaźniki dotyczące nierówności społecznych, aktywności zawodowej, zdrowia obywateli, czy emisji gazów cieplarnianych.

Więcej pod linkiem: https://ec.europa.eu/poland/sites/poland/files/docs/news/raport_zachwiana_rownowga.pdf
 
Źródło: Spotdata, Komisja Europejska