Zasady gromadzenia i gospodarowania kapitałami własnymi spółki

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź
Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowuje zmiany w Kodeksie spółek handlowych, które mają dotyczyć zasad gromadzenia i gospodarowania kapitałami własnymi spółki.
W załączeniu przekazuję wstępne propozycje przepisów wraz z uzasadnieniem. Propozycje zmian obejmują regulacje dotyczące przepisów Działu I w Tytule III – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Bardzo proszę o analizę materiału oraz przesyłanie ewentualnych uwag i opinii w terminie do 15 maja 2018 roku do godz. 13.30 na adres kuydowicz@pracodawcy.pl