Zintegrowana gospodarka wodna – zmienione wykazy zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne w sprawie unijnych przepisów dotyczących gospodarki wodnej w szczególności zanieczyszczeń wody (m.in. Dyrektywa 2000/60 Water Framework Directive (WFD)).

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 20 listopada 2020 r.

Z niedawno przeprowadzonej oceny adekwatności (ocena) wynika, że unijne przepisy dotyczące wody są zasadniczo adekwatne do zakładanych celów. Potrzebna jest jednak poprawa w takich aspektach jak inwestycje, przepisy wykonawcze, włączenie celów dotyczących wody do innych obszarów polityki, zanieczyszczenie chemiczne, uproszczenie procedur administracyjnych i cyfryzacja. Inicjatywa dotyczy ustaleń związanych z zanieczyszczeniami chemicznymi oraz prawnego obowiązku dokonywania regularnego przeglądu wykazów substancji priorytetowych i zanieczyszczeń wód podziemnych.

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl
W załączeniu znajduje się wstępna ocena skutków regiulacji w tym obszarze.
Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12662-Revision-of-lists-of-pollutants-affecting-surface-and-groundwaters
Źródło: Komisja Europejska