Zrównoważone finansowanie – zobowiązanie niektórych przedsiębiorstw do publikowania informacji niefinansowych

Komisja Europejska (KE) prowadzi konsultacje publiczne dotyczące przepisów UE w sprawie zobowiązania niektórych przedsiębiorstw do publikowania informacji niefinansowych (w ramach zrównoważonego finansowania – Europejski Zielony Ład).

Ostateczny termin na odpowiedź dot. planów działań to 8 września 2020 r.

UE stworzyła system klasyfikacji („systematyka”) dla działalności gospodarczej zrównoważonej środowiskowo, w tym inwestycji. W wyniku tej nowej inicjatywy na duże spółki giełdowe, banki i zakłady ubezpieczeń nałożony zostanie obowiązek publikowania informacji na temat tego, w jaki sposób i w jakim zakresie ich działalność jest zgodna z rodzajami działalności, które w unijnej systematyce uznano za zrównoważone środowiskowo. Umożliwi to inwestorom dokonywanie świadomych wyborów i pobudzi inwestycje prywatne w zrównoważoną działalność.

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl
W załączeniu znajduje się wstępna ocena skutków regulacji.
Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12440-Commission-Delegated-Regulation-on-taxonomy-alignment-of-undertakings-reporting-non-financial-information
Źródło: Komisja Europejska