ZWIĄZKI ZAWODOWE CHCĄ GWARANCJI

ZWIĄZKI ZAWODOWE CHCĄ GWARANCJI

W związku z planami prywatyzacyjnymi rządu, związki zawodowe powracają z roszczeniem przyznania im gwarancji zatrudnienia. Wydawało się, że tego typu postulaty już dawno odeszły w zapomnienie, jako że są zupełnie sprzeczne z zasadami wolnego rynku. Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich, w sytuacji spowolnienia gospodarczego, składanie tego typu żądań jest zwykłą nieodpowiedzialnością.

– Wątpliwe jest, czy znajdzie się inwestor, który zdecyduje się wyłożyć swoje pieniądze na przedsiębiorstwo, w którym praktycznie żadna restrukturyzacja i zmiana nie będzie możliwa przez kolejne 10 lat. – uważa Adam Ambrozik, ekspert KPP.

Wprowadzenie gwarancji zatrudnienia w jakiejkolwiek firmie, w dowolnym czasie, działa też demotywująco na pracowników. W takich przedsiębiorstwach wydajność pracy drastycznie spada – w myśl zasady: po co się starać skoro i tak mnie nie zwolnią.

Rolą związku zawodowego jest reprezentowanie pracowników i dbanie o ich dobro.
W żadnym wypadku nie jest nim działanie na szkodę zakładu pracy. Postulat gwarancji zatrudnienia, w ocenie KPP, jest działaniem na szkodę firmy. Obniża jej efektywność, a także negatywnie wpływa na wycenę wartości z punktu widzenia potencjalnych inwestorów.
– W takim przedsiębiorstwie praktycznie zablokowane są procesy rekrutacyjne. Oznacza to starzenie się kadry wraz z konsekwencjami, m.in. częstszymi i dłuższymi zwolnieniami lekarskimi czy ograniczonym dostępem do nowej wiedzy akademickiej – podkreśla Adam Ambrozik.

Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą na własny rachunek i na własne ryzyko. Prawo pracy zabrania przenoszenia tej odpowiedzialności na pracowników. Skoro zatem prawo przenosi pełne ryzyko na pracodawcę, to musi mu przyznać także narzędzia do zarządzania tym ryzykiem, m.in. w postaci kierowania zasobami ludzkimi. Zdaniem KPP, jeśli pracodawcy będą mieć znacznie ograniczoną swobodę działania w tym obszarze, to nie będą mogli efektywnie
i skutecznie prowadzić działalności gospodarczej.

Konfederacja Pracodawców Polskich jest największą i najstarszą organizacją pracodawców w Polsce. Powstała w listopadzie 1989 roku. Reprezentuje ponad 7000 firm, zatrudniających przeszło 2,5 mln pracowników. 85 proc. z nich to firmy prywatne, a 15 proc. należy do Skarbu Państwa. Konfederacja jest uznanym partnerem społecznym w Polsce i w Europie. Prezydentem KPP jest Andrzej Malinowski.

Z inicjatywy KPP, powstało Centrum Monitoringu Legislacji – pierwsze w Polsce forum, pozwalające śledzić proces legislacyjny na każdym etapie oraz umożliwiające przedsiębiorcom wpływ na kształt
i jakość stanowionego prawa (www.kpp.cml.org.pl ). CML zapewnia możliwość udziału w konsultacjach społecznych oraz komentowania i wyrażania opinii o projektowanych przepisach.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z rzecznikiem prasowym Konfederacji Pracodawców Polskich, Katarzyną Turską, tel. 508 019 052, k.turska@kpp.org.pl