100. posiedzenie Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN

Centralny Instytut Ochrony Pracy organizuje w dniu 2 grudnia 2021 posiedzenie Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN w trybie zdalnym.

W załączeniu znajdują się sprawozdania z działalności Zespołów i Grup Ekspertów Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN  w 2021 r. wraz z planami ich działalności w 2022 r (czynniki chemiczne i pyłowe, hałas, mikroklimat, czynniki biologiczne, promieniowanie optyczne).

Uprzejmie prosimy o przesłanie ewentualnych wniosków lub uwag, które nasi reprezentanci mogliby przedstawić na posiedzeniu do dnia 1 grudnia 2021 r. na adres szkop@pracodawcy.pl.