STATUT; REGULAMIN RADY ZWIĄZKU; REGULAMIN ZGROMADZENIA OGÓLNEGO

Szanowni Państwo

poniżej zamieszczamy nowy, obowiązujący od 28 czerwca 2018 roku Statut Związku Pracodawców Polska Miedź, który został przyjęty przez XXIX Zgromadzenie Ogólne.