STATUT; REGULAMIN RADY ZWIĄZKU; REGULAMIN ZGROMADZENIA OGÓLNEGO

Szanowni Państwo

poniżej zamieszczamy nowy, obowiązujący od 24 marca 2023 roku Statut Związku Pracodawców Polska Miedź, który został przyjęty przez XXXV Zgromadzenie Ogólne.