Skład Rady
Związku Pracodawców Polska Miedź
II Kadencji

RADA ZWIĄZKU

personMarcin Chludziński
Przewodniczący Rady Związku
 
Magdalena Wróbel

Wiceprzewodnicząca Rady Związku

Radosław Pobol
Wiceprzewodniczący Rady Związku

Wacław Szetelnicki
Sekretarz Rady Związku
Grzegorz DzikGrzegorz Dzik
Członek Rady Związku
Dopersonminik Brach
Członek Rady Związku
personBernard Cichocki Członek Rady Związku

Radosław Żydok
Członek Rady Związku

Jerzy Nadolny Jerzy Nadolny
Członek Rady Związku
Józef Kosperson
Członek Rady Związku
Jacek SzwagrzykJacek Szwagrzyk
Członek Rady Związku
personAdrian Szymański
Członek Rady Związku
jaroslaw_twardowskiJarosław Twardowski
Członek Rady Związku