RADA ZWIĄZKU

Skład Rady
Związku Pracodawców Polska Miedź
III Kadencji

RADA ZWIĄZKU

Marcin Chludziński Przewodniczący Rady Związku
Magdalena Wróbel Wiceprzewodnicząca Rady Związku
Radosław Żydok Wiceprzewodniczący Rady Związku
Jarosław Twardowski Sekretarz Rady Związku
Grzegorz Dzik Członek Rady Związku
Dominik Brach Członek Rady Związku
Bernard Cichocki Członek Rady Związku
Grzegorz Sosna Członek Rady Związku
Przemysław Bożek Członek Rady Związku
Józef Kos Członek Rady Związku
Jacek Szwagrzyk Członek Rady Związku
Adrian Szymański Członek Rady Związku