RADA ZWIĄZKU

Skład Rady
Związku Pracodawców Polska Miedź
III Kadencji

RADA ZWIĄZKU

Andrzej Szydło
Andrzej Szydło Przewodniczący Rady Związku
Magdalena Lipińska Wiceprzewodnicząca Rady Związku
Grzegorz Dzik Wiceprzewodniczący Rady Związku
Elżbieta Idzik Sekretarz Rady Związku
Zbigniew Bryja Członek Rady Związku
Jakub Urbanowski Członek Rady Związku
Anna Smycz – Michalak Członek Rady Związku
Jacek Kulicki Członek Rady Związku
Marcin Skórski Członek Rady Związku
Krzysztof Zajko Członek Rady Związku
Przemysław Bożek Członek Rady Związku
Przemysław Hałucha Członek Rady Związku
Jacek Szwagrzyk Członek Rady Związku