RADA DIALOGU SPOŁECZNEGO

  • 100. posiedzenie Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN
    Centralny Instytut Ochrony Pracy organizuje w dniu 2 grudnia 2021 posiedzenie Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN w trybie zdalnym. W załączeniu znajdują się sprawozdania z działalności Zespołów i Grup Ekspertów Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN  w 2021 r. wraz z planami ich działalności w 2022 r (czynniki chemiczne i pyłowe, hałas, mikroklimat, czynniki […]
  • Spotkanie grupy roboczej ds. europejskiego dialogu społecznego RDS
    Dnia 3 czerwca 2020 roku miało miejsce posiedzenie Grupy roboczej ds. europejskiego dialogu społecznego Rady Dialogu Społecznego. Posiedzenie odbyło się w formie wideokonferencji. W załączeniu znajduje się notatka z tego spotkania.