POLITYKA PRYWATNOŚCI

Związek Pracodawców Polska Miedź – Wydawca strony internetowej www.pracodawcy.pl (zwanego dalej „Stroną”), szanuje prawo użytkowników Strony do prywatności oraz bezpieczeństwa przetwarzania ich danych.

Polityka cookies

Strona używa plików cookies (zwanych dalej „cookies”). Cookies to dane informatyczne przechowywane w postaci plików tekstowych na urządzeniach końcowych użytkowników Strony, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Zbierane przez Wydawcę informacje nie identyfikują danych osobowych użytkowników.

Własne pliki cookies stosowane są przez Wydawcę w celu dostosowania Portalu do indywidualnych preferencji użytkowników oraz wykorzystywanych przez nich urządzeń i technologii, optymalizacji funkcjonalności i sposobów korzystania ze Strony, zapewnienia bezpieczeństwa i ciągłości działania Strony oraz tworzenia anonimowych statystyk oglądalności Strony w celu optymalizacji jej struktury i zawartości (z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika). Analiza statystyczna prowadzona jest także z wykorzystaniem adresów IP użytkowników.

Zewnętrzne pliki cookies stosowane są przez współpracujące z Wydawcą osoby trzecie, w tym właścicieli serwisów społecznościowych, dostawców reklam, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych:

  • w zakresie prowadzenia analiz statystycznych
  • w zakresie świadczenia usług reklamowych, w tym wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach
  • w zakresie komentowania treści, dystrybucji (udostępniania) informacji zawartych na Stronie i popularyzacji Strony

Z zasadami ochrony prywatności podmiotów współpracujących z Wydawcą można zapoznać się pod następującymi adresami stron internetowych:

  • Google Inc. https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/
  • Facebook Inc. https://pl-placeboreaktywnym/help/cookies
  • Twitter Inc. https://twitter.com/privacy
  • Netsprint S.A. http://netsprint.eu/kontakt/polityka-prywatnosci.html

Na Stronie stosowane są dwa rodzaje plików cookies – sesyjne oraz stałe. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach cookies lub do chwili ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Korzystanie ze Strony oznacza zgodę użytkownika na zapis i wykorzystanie cookies.

Użytkownik może w każdej chwili usunąć cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej, wyłączając opcję obsługi plików cookies. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji „Pomoc” przeglądarki internetowej. Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu ze Strony, a w skrajnych przypadkach uniemożliwić korzystanie z serwisu.

Strona zwiera linki do innych stron internetowych. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.

Pytania i uwagi na temat Polityki Prywatności użytkownicy Strony mogą zgłaszać na adres poczty elektronicznej: sekretariat@pracodawcy.pl

Dowiedz się więcej

Wszelkie treści, materiały oraz elementy graficzne zamieszczone na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/ chronione są prawem autorskim, które przysługują IAB Polska.

Materiały zawarte na niniejszej stronie są wykorzystywane oraz rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych. Źródło informacji: http://wszystkoociasteczkach.pl/.

PODSTAWA PRAWNA:

Przyjęcie procedury pozyskiwania zgody na stosowanie cookies wynika z przepisów znowelizowanej ustawy Prawa Telekomunikacyjnego, która weszła w życie 22 marca 2013 roku. Z pełnym brzmieniem znowelizowanej ustawy Prawa Telekomunikacyjnego można się zapoznać na stronie: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/1445

Polityka ochrony danych osobowych

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) od dnia 25 maja 2018 r. przysługują Państwu określone w tych aktach prawnych prawa związane z przetwarzaniem przez Związek Pracodawców Polska Miedź z siedzibą w Lubinie (dalej: ZPPM) Państwa danych osobowych.

Ochrona danych osobowych jest jednym z najważniejszych aspektów w działalności ZPPM.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 roku aktualne są poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez ZPPM:

1. Polityka ochrony danych osobowych ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których ZPPM jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których ZPPM przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe pozyskaliśmy z innych źródeł. ZPPM realizuje swoje obowiązki informacyjne w obu powyższych przypadkach, określone odpowiednio w art. 13 i art. 14 Rozporządzenia zgodnie z tymi przepisami.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Związek Pracodawców Polska Miedź z siedzibą w Lubinie, prowadzący działalność pod adresem ul. Fryderyka Chopina 2, 59-300 Lubin, dane kontaktowe ZPPM: numer telefonu: +48 76 / 847 85 85, adres email: rodo@pracodawcy.pl.

2. ZPPM przetwarza Państwa dane osobowe w celu realizacji zadań statutowych organizacji pracodawców, a w szczególności ochrony praw i reprezentowania interesów, w tym gospodarczych, zrzeszonych członków wobec związków zawodowych, organów władzy i  administracji rządowej oraz organów samorządu terytorialnego. W ramach realizacji misji ZPPM prowadzi działania obejmujące: legislacje, dialog społeczny, szkolenia, promocję dobrych praktyk w życiu gospodarczym. Prowadzi również stronę internetową oraz profile w mediach społecznościowych.

3. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanych w ust 2, Państwa dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim. Mogą być udostępnione przedsiębiorstwu świadczącemu usługi IT na rzecz ZPPM, jednakże wyłącznie na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Inne przypadki udostępnienia danych osobowych mogą nastąpić wyłącznie za Państwa zgodą.

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 2 celu przetwarzania, tj.:

a) w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych, do czasu wycofania tej zgody;

b) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych i administracyjnych ciążących na ZPPM w związku z prowadzeniem działalności statutowej, a także prowadzenia strony internetowej i profili na mediach społecznościowych oraz realizacją zawartych umów, przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez ZPPM;

c) skorzystania przez Państwu z przysługujących mu praw wymienionych w ust 5.

5. W związku z przetwarzaniem przez ZPPM Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu:

a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;

b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;

c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art.18 Rozporządzenia;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;

f) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia.

6. W przypadkach, w których przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) b) c) Rozporządzenia, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez ZPPM Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25 maja 2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą).

Administratorem bezpieczeństwa informacji odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych w ZPPM jest Rafał Szkop (rodo@pracodawcy.pl).

Osoby fizyczne mają prawo dostępu do danych, które przechowujemy jako administrator danych. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: rodo@pracodawcy.pl. W przypadku chęci realizacji praw wskazanych w Polityce ochrony danych osobowych, należy wysłać maila na adres rodo@pracodawcy.pl.

 

Polityka prywatności zostanie każdorazowo zaktualizowana w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy dane osobowe (o ile zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszego dokumentu), a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych.

Ostatnia aktualizacja: 21.05.2018 r.