PRACOWNICY BIURA ZWIĄZKU PRACODAWCÓW POLSKA MIEDŹ

Marta Wisłocka

Prezes Zarządu

„Bardzo wierzę w ideę dawania i wspierania swojej społeczności oraz całego świata. Myśl globalnie, działaj lokalnie. Jestem przekonany, że wartość ludzkiego życia możemy określić przez wpływ, jaki ma na innych”. Steve Nash

Te słowa legendarnego koszykarza NBA są doskonałym wyznacznikiem mojej aktywności zawodowej i społecznej. Najważniejsza jest dla mnie praca na rzecz drugiego człowieka, mieszkańców Zagłębia Miedziowego i Dolnego Śląska. Tą drogą staram się konsekwentnie podążać w swoich życiowych wyborach.

Ukończyłam Wydział Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Legnicy. Byłam także specjalistką w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności, a następnie objęłam stanowisko Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

W 2018 zostałam radną Rady Miejskiej w Legnicy. Od lipca 2021 mam zaszczyt pełnić funkcję  Przewodniczącej Rady. Jestem także wiceprzewodniczącą Komisji Spraw Społecznych i Ekologii i pracuję w Komisji Edukacji Kultury i Sportu.

W Związku Pracodawców Polska Miedź odpowiadać będę za wspólne z KGHM, a także innymi firmami członkowskimi Związku działania na rzecz budowania dobrostanu rodziny i lokalnych społeczności oraz współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego.

Piotr Karwan

Wiceprezes Zarządu

Od kilkunastu lat zawodowo związany jestem z zarządzaniem projektami inwestycjami, doświadczenie w tej dziedzinie zdobywałem jako kierownik projektu, realizując projekty dla samorządów i przedsiębiorstw m.in dla KGHM PM S.A. oraz od 2011 roku w pracy w zarządzie RUKA projekt sp. z o.o., specjalizującej się w projektowaniu i realizacji inwestycji.

Pełnione funkcje menedżerskie oraz od 2016 roku w radach nadzorczych spółek z obszaru energetyki, ciepłownictwa oraz ochrony środowiska, pozwalają mi na bieżącą aktualizację wiedzy w obszarach szczególnie ważnych dla gospodarki i jej otoczenia.

W Sejmiku Województwa Dolnośląskiego pełnie m.in funkcje Wiceprzewodniczącego Komisji Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki, jestem członkiem Komisji Ochrony Środowiska, Regionalnej Rady Ochrony Przyrody przy Regionalnym Dyrektorze Ochrony Środowiska oraz przewodniczącego Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Wojewódzkiego w Legnicy. Działalność ta jest doskonałą platformą wymiany wiedzy i doświadczeń w obszarach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa i rozwoju gospodarczego naszego regionu.

Od 2002 roku jestem absolwentem Wydziału Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, zdobyte tam wykształcenie poszerzałem na tej samej uczelni na studiach podyplomowych z rachunkowości zarządczej i controllingu. Ukończyłem ponadto studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studia Executive MBA – Business Trends WSB we Wrocławiu.

Od czasów studiów, poprzez pracę na uczelni wyższej, w banku BZ WBK czy w innych przedsiębiorstwach i w samorządzie – wszelkie moje aktywności są ściśle powiązane z regionem byłego województwa legnickiego. Wierzę, że zdobyte przez lata doświadczenie pozwoli mi należycie pełnić funkcję na rzecz pracodawców z naszego regionu, z którym jestem mocno związany, i  dla którego chcę jak najlepiej przysłużyć się swoją codzienną pracą.

Anna Melska

Wiceprezes Zarządu

Jestem absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, uczestniczką studiów Executive Master of Business Administration.

Posiadam duże doświadczenie w edukacji i związanych z nią projektach. Od 12 lat pełnię funkcję dyrektora publicznej placówki oświatowej. Jestem nauczycielem dyplomowanym z wieloletnim stażem pracy, logopedą i terapeutą pedagogicznym. 

W latach 2014-2017 byłam członkiem Zarządu Powiatu Złotoryjskiego. Od wielu lat jestem związana z samorządem, aktywnie angażuję się w prace Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Zdrowia. W obecnej kadencji zostałam delegowana przez Radę Powiatu do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 

Ponadto byłam przedstawicielem Wojewody Dolnośląskiego w Radzie Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Złotoryi Szpital im. Andrzeja Wolańczyka, a obecnie wspieram głosem opinio-doradczym SPZOZ – Przychodnia Rejonowa w Wojcieszowie. 

Od 2015 roku jest członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Wojcieszowie. 

Jestem osobą, która nie boi się wyzwań. Wierzę w ludzi i siłę, która płynie ze wspólnego działania. 

W Związku Pracodawców Polska Miedź chcę być aktywnym partnerem dla pracodawców oraz wykorzystując swoje doświadczenie, działać na ich rzecz wspierając rozwój naszego regionu. 

Beata Staszków

Jestem menedżerem z  ponad dwudziestoletnim doświadczeniem pracy w Polsce i Wielkiej Brytanii oraz potwierdzonymi sukcesami w zakresie poprawy jakości świadczonych usług w instytucjach non-for-profit, uczelniach wyższych oraz firmach konsultingowych.  W latach 1991-2001 pracowałam w nowopowstających uczelniach wyższych takich jak Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Legnicy i Wyższa Szkoła Zarządzania ( Polish Open University).

Po ukończeniu studiów MBA, rozpoczęłam pracę jako konsultant biznesowy i interim menadżer w firmach potrzebujących wsparcia w czasie kompleksowych procesów restrukturyzacyjnych. Moje umiejętności opracowywania i wdrażania strategii marketingowych połączone z długoletnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami szkoleniowymi i konsultingowymi na rzecz dużych podmiotów oraz małych i średnich firm pozwalają mi podnosić ich efektywność.

Jako Zastępca Dyrektora Biura Związku Pracodawców Polska Miedź w latach 2006-2009, zbudowałam relacje z międzynarodowymi organizacjami działającymi na rzecz przemysłu wydobywczego oraz instytucjami działającymi na rzecz pracodawców w kraju i zagranicą.

W latach 2010- 2016 pracowałam jako konsultant biznesowy, trener i coach w firmach Catalyst, Workstream Consulting, Career Intellignece i Mentor EU w Wielkiej Brytanii.

Moją pasją jest czytanie literatury, słuchanie muzyki poważnej i yoga

Rafał Szkop
Manager ds. Analiz, Legislacji i Współpracy Międzynarodowej

Pracuję w Biurze Związku od 2004 roku, przeszedłem drogę od stażysty do głównego specjalisty. Jestem prawnikiem, absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uzyskałem certyfikację Foundation TenStep Project Manager (Fn-TSPM). Uczestniczyłem w wielu projektach międzynarodowych z dziedziny prawa pracy, stosunków przemysłowych, ekonomii (Promotion of Flexible Forms of work through social dialogue from employers perspectives, Mine of The Future, Recognizing trends in accidents causes and promoting relevant guidelines and best practises) Jestem aktywnym członkiem i ekspertem Sektorowego Komitetu Dialogu Społecznego dla Przemysłu Wydobywczego przy Komisji Europejskiej w Brukseli, a także Komitetu ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Euromines. Opublikowałem, jako współautor, kilka artykułów w publikacjach krajowych. Mam praktyczne doświadczenia z udziału w europejskim procesie tworzenia prawa, prowadzenia kampanii lobbingowych, organizowania seminariów i konferencji, wystąpień publicznych. Moją największą dumą jest moja rodzina, jej poświęcam wolne chwile. Mam duszę podróżnika, lubię aktywnie spędzać czas. Cenię też dobrą książkę i muzykę rockową.

Barbara Baszczyk – Stelmach
Manager ds. organizacji i szkoleń

Jestem absolwentką filologii romańskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu,  studiów podyplomowych z zakresu zarządzania na Uniwersytecie Wrocławskim oraz  studiów Zarządzania Projektami w metodologii Ten Step. Mam duże doświadczenie zawodowe związane ze współpracą z zagranicą i public relations w administracji rządowej i samorządowej. W Związku Pracodawców Polska Miedź jestem odpowiedzialna za przygotowywanie i  organizację szkoleń, seminariów, kongresów, konferencji oraz spotkań integracyjnych. W trakcie mojej pracy realizowałam kilka projektów europejskich. Moim największym sukcesem było zorganizowanie trzech edycji Międzynarodowego Kongresu Górnictwa Rud Miedzi. Zajmuję się również współpracą z firmami członkowskimi i organizacjami partnerskimi oraz sprawami administracyjnymi. Jako przedstawiciel Związku uczestniczę w pracach zespołu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

Izabela Kłapkowska
Manager ds. komunikacji

Pracę w Związku Pracodawców Polska Miedź zaczęłam jako stażystka w 2003 roku, po pół roku zostałam zatrudniona na umowę o pracę na stanowisku Sekretarki, następnie asystentki Dyrektora Biura. Obecnie pracuję na stanowisku Managera ds Komunikacji. W Związku Pracodawców Polska Miedź zajmuję się udzielaniem informacji na temat oferty Związku, administrowaniem strony Internetowej Związku, obsługą mediów społecznościowych, komunikacją wewnętrzną oraz z firmami członkowskimi. Zajmuję się organizacją różnego rodzaju przedsięwzięć takich jak seminaria, konferencje, kongresy oraz spotkania integracyjne. Aby lepiej realizować przedsięwzięcia organizowane przez Związek ukończyłam Studia podyplomowe Zarządzanie Projektami wg metodyki TenStep uzyskując certyfikat  Foundation TenStep Project Manager (Fn-TSPM). W 2019 zakończyłam studnia podyplomowe Content Marketing, Budowanie marki w Internecie na SWPS we Wrocławiu.

Przynależę do Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa Rud Miedzi przy Centrali KGHM Polska Miedź S.A. Przy współpracy naszych partnerów zorganizowałam trzy Międzynarodowe Kongresy Górnictwa Rud Miedzi w których udział wzięło około 400 osób z kraju i z zagranicy.

Marlena Grzelak
Specjalista ds. Komunikacji i Administracji – Asystentka Zarządu

Nazywam się Marlena Grzelak, od początku 2019 roku pracuję w Związku Pracodawców Polska Miedź, gdzie zajmuję się: mediami społecznościowymi, obsługą Zarządu, tworzeniem grafik promocyjnych, sprawami administracyjnymi oraz komunikacją.

W czerwcu 2022 roku skończyłam studia z zakresu brandingu i komunikacji wizerunkowej na Uniwersytecie Wrocławskim, podczas których miałam okazję doskonalić umiejętności związane z marketingiem, Pr-em oraz grafiką komputerową.