beata_-strona-wwwPrezes Zarządu
Beata Staszków

Jestem menedżerem z  ponad dwudziestoletnim doświadczeniem pracy w Polsce i Wielkiej Brytanii oraz potwierdzonymi sukcesami w zakresie poprawy jakości świadczonych usług w instytucjach non-for-profit, uczelniach wyższych oraz firmach konsultingowych.  W latach 1991-2001 pracowałam w nowopowstających uczelniach wyższych takich jak Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Legnicy i Wyższa Szkoła Zarządzania ( Polish Open University).

Po ukończeniu studiów MBA, rozpoczęłam pracę jako konsultant biznesowy i interim menadżer w firmach potrzebujących wsparcia w czasie kompleksowych procesów restrukturyzacyjnych. Moje umiejętności opracowywania i wdrażania strategii marketingowych połączone z długoletnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami szkoleniowymi i konsultingowymi na rzecz dużych podmiotów oraz małych i średnich firm pozwalają mi podnosić ich efektywność.

Jako Zastępca Dyrektora Biura Związku Pracodawców Polska Miedź w latach 2006-2009, zbudowałam relacje z międzynarodowymi organizacjami działającymi na rzecz przemysłu wydobywczego oraz instytucjami działającymi na rzecz pracodawców w kraju i zagranicą.

W latach 2010- 2016 pracowałam jako konsultant biznesowy, trener i coach w firmach Catalyst, Workstream Consulting, Career Intellignece i Mentor EU w Wielkiej Brytanii.

Moją pasją jest czytanie literatury, słuchanie muzyki poważnej i yoga

Wiceprezes Zarządu
Paweł Kura

Jestem Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Akademii Górniczo – Hutniczej a także studiów Executive MBA. Posiadam wieloletnią aktywność zawodową w obszarze administracji publicznej. Do lipca 2018 r. byłem Zastępcą Dyrektora Dolnośląskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Posiadam bogate doświadczenie w zarządzaniu infrastrukturą techniczną oraz zadaniami z zakresu transportu i logistyki. Współpracuję z uczelniami wyższymi tj. Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, Uniwersytetem Medycznym, jednostkami samorządu terytorialnego oraz licznymi stowarzyszeniami (m.in. Stowarzyszenie Promocji Inicjatyw Społecznych ATUT).

RafałDSC_5016 Szkop
Manager ds. Analiz, Legislacji i Współpracy Międzynarodowej

Pracuję w Biurze Związku od 2004 roku, przeszedłem drogę od stażysty do głównego specjalisty. Jestem prawnikiem, absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uzyskałem certyfikację Foundation TenStep Project Manager (Fn-TSPM). Uczestniczyłem w wielu projektach międzynarodowych z dziedziny prawa pracy, stosunków przemysłowych, ekonomii (Promotion of Flexible Forms of work through social dialogue from employers perspectives, Mine of The Future, Recognizing trends in accidents causes and promoting relevant guidelines and best practises) Jestem aktywnym członkiem i ekspertem Sektorowego Komitetu Dialogu Społecznego dla Przemysłu Wydobywczego przy Komisji Europejskiej w Brukseli, a także Komitetu ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Euromines. Opublikowałem, jako współautor, kilka artykułów w publikacjach krajowych. Mam praktyczne doświadczenia z udziału w europejskim procesie tworzenia prawa, prowadzenia kampanii lobbingowych, organizowania seminariów i konferencji, wystąpień publicznych. Moją największą dumą jest moja rodzina, jej poświęcam wolne chwile. Mam duszę podróżnika, lubię aktywnie spędzać czas. Cenię też dobrą książkę i muzykę rockową.

DSC_5153

Barbara Baszczyk – Stelmach
Manager ds. organizacji i szkoleń

Jestem absolwentką filologii romańskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu,  studiów podyplomowych z zakresu zarządzania na Uniwersytecie Wrocławskim oraz  studiów Zarządzania Projektami w metodologii Ten Step. Mam duże doświadczenie zawodowe związane ze współpracą z zagranicą i public relations w administracji rządowej i samorządowej. W Związku Pracodawców Polska Miedź jestem odpowiedzialna za przygotowywanie i  organizację szkoleń, seminariów, kongresów, konferencji oraz spotkań integracyjnych. W trakcie mojej pracy realizowałam kilka projektów europejskich. Moim największym sukcesem było zorganizowanie trzech edycji Międzynarodowego Kongresu Górnictwa Rud Miedzi. Zajmuję się również współpracą z firmami członkowskimi i organizacjami partnerskimi oraz sprawami administracyjnymi. Jako przedstawiciel Związku uczestniczę w pracach zespołu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

DSC_5168Tomasz Kuydowicz
Główny Specjalista

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego (Wydział Prawa i Administracji, kierunek – Prawo). Ukończył studia podyplomowe w zakresie prawa gospodarczego i handlowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Uczestnik projektu „MATRA – redefinicja odpowiedzialności Ministerstwa Zdrowia za opiekę zdrowotną nad pracującymi w Polsce” zorganizowanego i przeprowadzonego przez rządy Królestwa Holandii i Rzeczypospolitej Polskiej. Absolwent Francuskiego Instytutu Gospodarczego w zakresie studium „Nowoczesne zarządzanie firmą”. Wykładowca organizowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej szkoleń dla Mediatorów z listy Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz uczestnik, w charakterze doradcy prawnego mediatora, licznych sporów zbiorowych na terenie Polski. Ekspert konfederacji Pracodawcy RP w Zespole Problemowy Rady Dialogu Społecznego ds. prawa pracy oraz przedstawiciel Pracodawców RP w Zespole Problemowy Rady Dialogu Społecznego ds. międzynarodowych. Ekspert Pracodawców RP oraz Związku Pracodawców Polska Miedź w Zespole ds. zagrożeń psychospołecznych (autonomiczny zespół dialogu społecznego powołany przez reprezentatywne organizacje pracodawców i związków zawodowych). Pracownik Biura Związku Pracodawców Polska Miedź od roku 2004. W ramach obowiązków służbowych prowadzi bieżącą obsługę prawną Biura Związku, redaguje wewnętrzne akty prawne, zajmuje się obsługa organów statutowych Związku, opracowuje opinie i ekspertyzy prawe, monitoruje procesy legislacyjne, przeprowadza konsultacje projektów aktów prawnych oraz współpracuje z Biurem Pracodawców RP w kwestiach legislacyjnych. Prywatnie przede wszystkim mąż i ojciec, w wolnych chwilach zapalony czytelnik, sympatyk żeglarstwa i wycieczek górskich.

Izabela KłapkowsDSC_5081ka
Manager ds. komunikacji

Pracę w Związku Pracodawców Polska Miedź zaczęłam jako stażystka w 2003 roku, po pół roku zostałam zatrudniona na umowę o pracę na stanowisku Sekretarki, następnie asystentki Dyrektora Biura. Obecnie pracuję na stanowisku Managera ds Komunikacji. W Związku Pracodawców Polska Miedź zajmuję się udzielaniem informacji na temat oferty Związku, administrowaniem strony Internetowej Związku, obsługą mediów społecznościowych, komunikacją wewnętrzną oraz z firmami członkowskimi. Zajmuję się organizacją różnego rodzaju przedsięwzięć takich jak seminaria, konferencje, kongresy oraz spotkania integracyjne. Aby lepiej realizować przedsięwzięcia organizowane przez Związek ukończyłam Studia podyplomowe Zarządzanie Projektami wg metodyki TenStep uzyskując certyfikat  Foundation TenStep Project Manager (Fn-TSPM). W 2019 zakończyłam studnia podyplomowe Content Marketing, Budowanie marki w Internecie na SWPS we Wrocławiu.

Przynależę do Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa Rud Miedzi przy Centrali KGHM Polska Miedź S.A. Przy współpracy naszych partnerów zorganizowałam trzy Międzynarodowe Kongresy Górnictwa Rud Miedzi w których udział wzięło około 400 osób z kraju i z zagranicy.