PRACOWNICY BIURA ZWIĄZKU PRACODAWCÓW POLSKA MIEDŹ

Barbara Zwierzyńska – Doskocz

Wiceprezes Zarządu Związku
p.o. Prezesa Zarządu

Piotr Karwan

Wiceprezes Zarządu

Od kilkunastu lat zawodowo związany jestem z zarządzaniem projektami inwestycjami, doświadczenie w tej dziedzinie zdobywałem jako kierownik projektu, realizując projekty dla samorządów i przedsiębiorstw m.in dla KGHM PM S.A. oraz od 2011 roku w pracy w zarządzie RUKA projekt sp. z o.o., specjalizującej się w projektowaniu i realizacji inwestycji.

Pełnione funkcje menedżerskie oraz od 2016 roku w radach nadzorczych spółek z obszaru energetyki, ciepłownictwa oraz ochrony środowiska, pozwalają mi na bieżącą aktualizację wiedzy w obszarach szczególnie ważnych dla gospodarki i jej otoczenia.

W Sejmiku Województwa Dolnośląskiego pełnie m.in funkcje Wiceprzewodniczącego Komisji Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki, jestem członkiem Komisji Ochrony Środowiska, Regionalnej Rady Ochrony Przyrody przy Regionalnym Dyrektorze Ochrony Środowiska oraz przewodniczącego Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Wojewódzkiego w Legnicy. Działalność ta jest doskonałą platformą wymiany wiedzy i doświadczeń w obszarach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa i rozwoju gospodarczego naszego regionu.

Od 2002 roku jestem absolwentem Wydziału Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, zdobyte tam wykształcenie poszerzałem na tej samej uczelni na studiach podyplomowych z rachunkowości zarządczej i controllingu. Ukończyłem ponadto studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studia Executive MBA – Business Trends WSB we Wrocławiu.

Od czasów studiów, poprzez pracę na uczelni wyższej, w banku BZ WBK czy w innych przedsiębiorstwach i w samorządzie – wszelkie moje aktywności są ściśle powiązane z regionem byłego województwa legnickiego. Wierzę, że zdobyte przez lata doświadczenie pozwoli mi należycie pełnić funkcję na rzecz pracodawców z naszego regionu, z którym jestem mocno związany, i  dla którego chcę jak najlepiej przysłużyć się swoją codzienną pracą.

Rafał Szkop
Manager ds. Analiz, Legislacji i Współpracy Międzynarodowej

Pracuję w Biurze Związku od 2004 roku, przeszedłem drogę od stażysty do głównego specjalisty. Jestem prawnikiem, absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uzyskałem certyfikację Foundation TenStep Project Manager (Fn-TSPM). Uczestniczyłem w wielu projektach międzynarodowych z dziedziny prawa pracy, stosunków przemysłowych, ekonomii (Promotion of Flexible Forms of work through social dialogue from employers perspectives, Mine of The Future, Recognizing trends in accidents causes and promoting relevant guidelines and best practises) Jestem aktywnym członkiem i ekspertem Sektorowego Komitetu Dialogu Społecznego dla Przemysłu Wydobywczego przy Komisji Europejskiej w Brukseli, a także Komitetu ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Euromines. Opublikowałem, jako współautor, kilka artykułów w publikacjach krajowych. Mam praktyczne doświadczenia z udziału w europejskim procesie tworzenia prawa, prowadzenia kampanii lobbingowych, organizowania seminariów i konferencji, wystąpień publicznych. Moją największą dumą jest moja rodzina, jej poświęcam wolne chwile. Mam duszę podróżnika, lubię aktywnie spędzać czas. Cenię też dobrą książkę i muzykę rockową.

Barbara Baszczyk – Stelmach
Manager ds. projektów i szkoleń

Jestem absolwentką filologii romańskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu,  studiów podyplomowych z zakresu zarządzania na Uniwersytecie Wrocławskim oraz  studiów Zarządzania Projektami w metodologii Ten Step. Mam duże doświadczenie zawodowe związane ze współpracą z zagranicą i public relations w administracji rządowej i samorządowej. W Związku Pracodawców Polska Miedź jestem odpowiedzialna za przygotowywanie i  organizację szkoleń, seminariów, kongresów, konferencji oraz spotkań integracyjnych. W trakcie mojej pracy realizowałam kilka projektów europejskich. Moim największym sukcesem było zorganizowanie trzech edycji Międzynarodowego Kongresu Górnictwa Rud Miedzi. Zajmuję się również współpracą z firmami członkowskimi i organizacjami partnerskimi oraz sprawami administracyjnymi. Jako przedstawiciel Związku uczestniczę w pracach zespołu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

Izabela Kłapkowska
Manager ds. Administracji, projektów i relacji

Pracę w Związku Pracodawców Polska Miedź zaczęłam jako stażystka w 2003 roku, po pół roku zostałam zatrudniona na umowę o pracę na stanowisku Sekretarki, następnie asystentki Dyrektora Biura. Od roku 2017 pracowałam na stanowisku Manager ds. Komunikacji. Obecnie pracuję na stanowisku Managera ds. administracji, projektów i relacji. W Związku Pracodawców Polska Miedź zajmuję się zarządzaniem obiegiem dokumentacji, organizacją różnego rodzaju przedsięwzięć takich jak seminaria, konferencje, kongresy oraz spotkania integracyjne firm członkowskich, wsparciem procesu w zakresie komunikacji i relacji w mediach społecznościowych.  Aby lepiej realizować przedsięwzięcia organizowane przez Związek ukończyłam Studia podyplomowe Zarządzanie Projektami wg metodyki TenStep uzyskując certyfikat  Foundation TenStep Project Manager (Fn-TSPM). W 2019 zakończyłam studnia podyplomowe Content Marketing, Budowanie marki w Internecie na SWPS we Wrocławiu.

Przynależę do Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa Rud Miedzi przy Centrali KGHM Polska Miedź S.A. Przy współpracy naszych partnerów zorganizowałam trzy Międzynarodowe Kongresy Górnictwa Rud Miedzi w których udział wzięło około 400 osób z kraju i z zagranicy.