Beata Staszków
Prezes Zarządu

Jestem menedżerem z  ponad dwudziestoletnim doświadczeniem pracy w Polsce i Wielkiej Brytanii oraz potwierdzonymi sukcesami w zakresie poprawy jakości świadczonych usług w instytucjach non-for-profit, uczelniach wyższych oraz firmach konsultingowych.  W latach 1991-2001 pracowałam w nowopowstających uczelniach wyższych takich jak Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Legnicy i Wyższa Szkoła Zarządzania ( Polish Open University).

Po ukończeniu studiów MBA, rozpoczęłam pracę jako konsultant biznesowy i interim menadżer w firmach potrzebujących wsparcia w czasie kompleksowych procesów restrukturyzacyjnych. Moje umiejętności opracowywania i wdrażania strategii marketingowych połączone z długoletnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami szkoleniowymi i konsultingowymi na rzecz dużych podmiotów oraz małych i średnich firm pozwalają mi podnosić ich efektywność.

Jako Zastępca Dyrektora Biura Związku Pracodawców Polska Miedź w latach 2006-2009, zbudowałam relacje z międzynarodowymi organizacjami działającymi na rzecz przemysłu wydobywczego oraz instytucjami działającymi na rzecz pracodawców w kraju i zagranicą.

W latach 2010- 2016 pracowałam jako konsultant biznesowy, trener i coach w firmach Catalyst, Workstream Consulting, Career Intellignece i Mentor EU w Wielkiej Brytanii.

Moją pasją jest czytanie literatury, słuchanie muzyki poważnej i yoga

Paweł Ernst

Wiceprezes Zarządu

Jestem Wiceprezesem Związku Pracodawców Polska Miedź oraz Fundacji KGHM Polska Miedź, a także Zastępcą Dyrektora Wdrażania Strategii i Projektów Strategicznych w KGHM Polska Miedź S.A.

Wcześniej byłem asystentem Prezesa Zarządu KGHM Polska Miedź, koordynowałem liczne projekty w think-tanku Fundacja Republikańska oraz byłem związany ze spółką Trzeciak Consulting i Telewizją Polską.

Jestem absolwentem stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, obecnie kończę na tej samej uczelni studia magisterskie z politologii, a także Executive Master Business Administration w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.

Jestem Członkiem-Filistrem i byłym Prezesem Polskiej Korporacji Akademickiej Aquilonia, patriotycznego bractwa zrzeszającego studentów i absolwentów warszawskich uczelni wyższych, założonego w 1915 roku.

Michał Kielan

Wiceprezes Zarządu

Kwalifikacje menedżerskie uzyskałem w Warszawskiej Wyższej Szkole Biznesu na kierunku Master of Business Administration. Jestem również absolwentem studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu na kierunku zarządzanie placówkami służby zdrowia. Ukończyłem kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych i zarządów spółek prawa handlowego. Zdobytą wiedzę w zakresie zarządzania w biznesie wykorzystuję obecnie na stanowisku Wiceprezesa Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź.

Niezwykle istotne jest również ponad jedenastoletnie doświadczenie w zakresie zarządzania, które zdobyłem jako koordynator Zakładu Rehabilitacji Leczniczej i Zawodowej w Miedziowym Centrum Zdrowia.

Wielką wagę przywiązuję do CSR, strategii zarządzania biskiej również członkom Związku Pracodawców Polska Miedź. Społeczna odpowiedzialność biznesu to podstawa zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego. Pełnione przeze mnie społeczne funkcje radnego powiatu lubińskiego oraz pełnomocnika Wojewody Dolnośląskiego pozwalają mi budować symetryczne relacje współpracy w tym zakresie.

Alicja Kudłak
Dyrektor Biura, Radca prawny

Jestem radcą prawnym – z zawodu i z zamiłowania. Jestem absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2009r. uzyskałam tytuł magistra administracji, następnie ukończyłam pięcioletnie jednolite studia prawnicze na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Doświadczenie zawodowe zdobyłam podczas odbywania aplikacji radcowskiej pracując w zespole jednej z większych kancelarii prawnych na Dolnym Śląsku, gdzie świadczyłam pomoc prawną zarówno na rzecz klientów biznesowych jak również na rzecz organizacji związkowych. Obecnie prowadzę własną Kancelarię oraz współtworzę konsorcjum kancelarii prawnych, rozwiązując problemy prawne głównie z zakresu  prawa pracy, w tym zbiorowego prawa pracy, prawa handlowego oraz cywilnego. Przyszłość rozwiązywania sporów widzę w mediacjach, które prowadzą do wspólnego znajdowania porozumienia, także na przyszłość.

Z uwagi na moje zainteresowania branżowe, jak również biorąc pod uwagę, że lubię pracować z ludźmi oraz wymieniać się doświadczeniami i wiedzą, w wolnych chwilach prowadzę szkolenia i seminaria prawne, głównie dla pracodawców i przedstawicieli związków zawodowych.

W 2018 roku podjęłam współpracę ze Związkiem Pracodawców Polska Miedź, świadcząc pomoc prawną zarówno dla Związku Pracodawców Polska Miedź jak i zrzeszonych w nim pracodawców. Od maja 2020 roku pełnię obowiązki Dyrektora Biura i radcy prawnego.

Nadmiar energii wykorzystuję podczas pracy w ogrodzie, wycieczek pieszych i rowerowych. Uwielbiam zwiedzać zakątki dalsze i bliższe, jestem miłośnikiem thrillerów medycznych.

Rafał Szkop
Manager ds. Analiz, Legislacji i Współpracy Międzynarodowej

Pracuję w Biurze Związku od 2004 roku, przeszedłem drogę od stażysty do głównego specjalisty. Jestem prawnikiem, absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uzyskałem certyfikację Foundation TenStep Project Manager (Fn-TSPM). Uczestniczyłem w wielu projektach międzynarodowych z dziedziny prawa pracy, stosunków przemysłowych, ekonomii (Promotion of Flexible Forms of work through social dialogue from employers perspectives, Mine of The Future, Recognizing trends in accidents causes and promoting relevant guidelines and best practises) Jestem aktywnym członkiem i ekspertem Sektorowego Komitetu Dialogu Społecznego dla Przemysłu Wydobywczego przy Komisji Europejskiej w Brukseli, a także Komitetu ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Euromines. Opublikowałem, jako współautor, kilka artykułów w publikacjach krajowych. Mam praktyczne doświadczenia z udziału w europejskim procesie tworzenia prawa, prowadzenia kampanii lobbingowych, organizowania seminariów i konferencji, wystąpień publicznych. Moją największą dumą jest moja rodzina, jej poświęcam wolne chwile. Mam duszę podróżnika, lubię aktywnie spędzać czas. Cenię też dobrą książkę i muzykę rockową.

Barbara Baszczyk – Stelmach
Manager ds. organizacji i szkoleń

Jestem absolwentką filologii romańskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu,  studiów podyplomowych z zakresu zarządzania na Uniwersytecie Wrocławskim oraz  studiów Zarządzania Projektami w metodologii Ten Step. Mam duże doświadczenie zawodowe związane ze współpracą z zagranicą i public relations w administracji rządowej i samorządowej. W Związku Pracodawców Polska Miedź jestem odpowiedzialna za przygotowywanie i  organizację szkoleń, seminariów, kongresów, konferencji oraz spotkań integracyjnych. W trakcie mojej pracy realizowałam kilka projektów europejskich. Moim największym sukcesem było zorganizowanie trzech edycji Międzynarodowego Kongresu Górnictwa Rud Miedzi. Zajmuję się również współpracą z firmami członkowskimi i organizacjami partnerskimi oraz sprawami administracyjnymi. Jako przedstawiciel Związku uczestniczę w pracach zespołu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

Izabela Kłapkowska
Manager ds. komunikacji

Pracę w Związku Pracodawców Polska Miedź zaczęłam jako stażystka w 2003 roku, po pół roku zostałam zatrudniona na umowę o pracę na stanowisku Sekretarki, następnie asystentki Dyrektora Biura. Obecnie pracuję na stanowisku Managera ds Komunikacji. W Związku Pracodawców Polska Miedź zajmuję się udzielaniem informacji na temat oferty Związku, administrowaniem strony Internetowej Związku, obsługą mediów społecznościowych, komunikacją wewnętrzną oraz z firmami członkowskimi. Zajmuję się organizacją różnego rodzaju przedsięwzięć takich jak seminaria, konferencje, kongresy oraz spotkania integracyjne. Aby lepiej realizować przedsięwzięcia organizowane przez Związek ukończyłam Studia podyplomowe Zarządzanie Projektami wg metodyki TenStep uzyskując certyfikat  Foundation TenStep Project Manager (Fn-TSPM). W 2019 zakończyłam studnia podyplomowe Content Marketing, Budowanie marki w Internecie na SWPS we Wrocławiu.

Przynależę do Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa Rud Miedzi przy Centrali KGHM Polska Miedź S.A. Przy współpracy naszych partnerów zorganizowałam trzy Międzynarodowe Kongresy Górnictwa Rud Miedzi w których udział wzięło około 400 osób z kraju i z zagranicy.

Marlena Grzelak
Specjalista ds. Komunikacji i Administracji – Asystentka Zarządu

Jestem studentką drugiego roku komunikacji wizerunkowej o specjalności branding na Uniwersytecie Wrocławskim. W Związku jestem zatrudniona od lutego 2019 roku na stanowisku Referent ds. administracyjnych – Asystentka Zarządu. Zajmuję się sprawami administracyjnymi, obsługą Zarządu, komunikacją z firmami członkowskimi oraz promocją Związku.