ZARZĄD ZWIĄZKU

Beata Staszków, Prezes Zarządu

Jestem menedżerem z  ponad dwudziestoletnim doświadczeniem pracy w Polsce i Wielkiej Brytanii oraz potwierdzonymi sukcesami w zakresie poprawy jakości świadczonych usług w instytucjach non-for-profit, uczelniach wyższych oraz firmach konsultingowych.  W latach 1991-2001 pracowałam w nowopowstających uczelniach wyższych takich jak Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Legnicy i Wyższa Szkoła Zarządzania (Polish Open University).

Po ukończeniu studiów MBA, rozpoczęłam pracę jako konsultant biznesowy i interim menadżer w firmach potrzebujących wsparcia w czasie kompleksowych procesów restrukturyzacyjnych. Moje umiejętności opracowywania i wdrażania strategii marketingowych połączone z długoletnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami szkoleniowymi i konsultingowymi na rzecz dużych podmiotów oraz małych i średnich firm pozwalają mi podnosić ich efektywność.

Jako Zastępca Dyrektora Biura Związku Pracodawców Polska Miedź w latach 2006-2009, zbudowałam relacje z międzynarodowymi organizacjami działającymi na rzecz przemysłu wydobywczego oraz instytucjami działającymi na rzecz pracodawców w kraju i zagranicą.

W latach 2010- 2016 pracowałam jako konsultant biznesowy, trener i coach w firmach Catalyst, Workstream Consulting, Career Intelligence i Mentor EU w Wielkiej Brytanii.

Moją pasją jest czytanie literatury, słuchanie muzyki poważnej i yoga

Marta Wisłocka, Wiceprezes Zarządu

Piotr Karwan, Wiceprezes Zarządu

Od kilkunastu lat zawodowo zajmuję się zarządzaniem projektami inwestycyjnymi. Doświadczenie w tej dziedzinie zdobywałem jako kierownik projektów, wykonując ich realizacje dla samorządów i przedsiębiorstw m.in KGHM PM S.A., a od 2011 roku w zarządzie RUKA projekt sp. z o.o.

Pełniłem również funkcje menadżerskie, a od 2016 roku zasiadam w radach nadzorczych spółek z obszaru energetyki, ciepłownictwa oraz ochrony środowiska. Pozwala mi to na bieżącą aktualizację wiedzy w obszarach szczególnie ważnych dla gospodarki i jej otoczenia.

Jestem także Wiceprzewodniczącym Komisji Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki w Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Zasiadam również w Komisji Ochrony Środowiska Regionalnej Rady Ochrony Przyrody przy Regionalnym Dyrektorze Ochrony Środowiska. Ponadto pełnię funkcję przewodniczącego Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Wojewódzkiego w Legnicy. Działalność ta jest doskonałą platformą wymiany wiedzy i doświadczeń w obszarach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa i rozwoju gospodarczego naszego regionu.

Jestem absolwentem Wydziału Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Zdobyte tam wykształcenie poszerzałem na tej samej uczelni na studiach podyplomowych z rachunkowości zarządczej i controllingu. Ukończyłem ponadto studia podyplomowe z zakresu zarzadzania projektami na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiach Executive MBA – Business Trends WSB we Wrocławiu.

Od czasów studiów, poprzez pracę na uczelni wyższej, w banku BZ WBK czy w innych przedsiębiorstwach i w samorządzie – wszelkie moje aktywności są ściśle powiązane z regionem byłego województwa legnickiego. Wierzę, że zdobyte przez lata doświadczenie pozwoli mi należycie pełnić funkcję na rzecz pracodawców z naszego regionu, z którym jestem mocno związany, i dla którego chcę jak najlepiej przysłużyć się swoją codzienną pracą.