ZARZĄD ZWIĄZKU

Marta Wisłocka, Prezes Zarządu

„Bardzo wierzę w ideę dawania i wspierania swojej społeczności oraz całego świata. Myśl globalnie, działaj lokalnie. Jestem przekonany, że wartość ludzkiego życia możemy określić przez wpływ, jaki ma na innych”. Steve Nash

Te słowa legendarnego koszykarza NBA są doskonałym wyznacznikiem mojej aktywności zawodowej i społecznej. Najważniejsza jest dla mnie praca na rzecz drugiego człowieka, mieszkańców Zagłębia Miedziowego i Dolnego Śląska. Tą drogą staram się konsekwentnie podążać w swoich życiowych wyborach.

Ukończyłam Wydział Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Legnicy. Byłam także specjalistką w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności, a następnie objęłam stanowisko Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

W 2018 zostałam radną Rady Miejskiej w Legnicy. Od lipca 2021 mam zaszczyt pełnić funkcję  Przewodniczącej Rady. Jestem także wiceprzewodniczącą Komisji Spraw Społecznych i Ekologii i pracuję w Komisji Edukacji Kultury i Sportu.

W Związku Pracodawców Polska Miedź odpowiadać będę za wspólne z KGHM, a także innymi firmami członkowskimi Związku działania na rzecz budowania dobrostanu rodziny i lokalnych społeczności oraz współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego.

Piotr Karwan, Wiceprezes Zarządu

Od kilkunastu lat zawodowo zajmuję się zarządzaniem projektami inwestycyjnymi. Doświadczenie w tej dziedzinie zdobywałem jako kierownik projektów, wykonując ich realizacje dla samorządów i przedsiębiorstw m.in KGHM PM S.A., a od 2011 roku w zarządzie RUKA projekt sp. z o.o.

Pełniłem również funkcje menadżerskie, a od 2016 roku zasiadam w radach nadzorczych spółek z obszaru energetyki, ciepłownictwa oraz ochrony środowiska. Pozwala mi to na bieżącą aktualizację wiedzy w obszarach szczególnie ważnych dla gospodarki i jej otoczenia.

Jestem także Wiceprzewodniczącym Komisji Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki w Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Zasiadam również w Komisji Ochrony Środowiska Regionalnej Rady Ochrony Przyrody przy Regionalnym Dyrektorze Ochrony Środowiska. Ponadto pełnię funkcję przewodniczącego Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Wojewódzkiego w Legnicy. Działalność ta jest doskonałą platformą wymiany wiedzy i doświadczeń w obszarach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa i rozwoju gospodarczego naszego regionu.

Jestem absolwentem Wydziału Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Zdobyte tam wykształcenie poszerzałem na tej samej uczelni na studiach podyplomowych z rachunkowości zarządczej i controllingu. Ukończyłem ponadto studia podyplomowe z zakresu zarzadzania projektami na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiach Executive MBA – Business Trends WSB we Wrocławiu.

Od czasów studiów, poprzez pracę na uczelni wyższej, w banku BZ WBK czy w innych przedsiębiorstwach i w samorządzie – wszelkie moje aktywności są ściśle powiązane z regionem byłego województwa legnickiego. Wierzę, że zdobyte przez lata doświadczenie pozwoli mi należycie pełnić funkcję na rzecz pracodawców z naszego regionu, z którym jestem mocno związany, i dla którego chcę jak najlepiej przysłużyć się swoją codzienną pracą.

Anna Melska, Wiceprezes Zarządu

Jestem absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, oraz absolwentką studiów podyplomowych Executive Master of Business Administration.

Posiadam duże doświadczenie w edukacji i związanych z nią projektach. Od 12 lat pełnię funkcję dyrektora publicznej placówki oświatowej. Jestem nauczycielem dyplomowanym z wieloletnim stażem pracy, logopedą i terapeutą pedagogicznym.

W latach 2014-2017 byłam członkiem Zarządu Powiatu Złotoryjskiego. Od wielu lat jestem związana z samorządem, aktywnie angażuję się w prace Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Zdrowia. W obecnej kadencji zostałam delegowana przez Radę Powiatu do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Ponadto byłam przedstawicielem Wojewody Dolnośląskiego w Radzie Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Złotoryi Szpital im. Andrzeja Wolańczyka, a obecnie wspieram głosem opinio-doradczym SPZOZ – Przychodnia Rejonowa w Wojcieszowie.

Od 2015 roku jest członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Wojcieszowie.

Jestem osobą, która nie boi się wyzwań. Wierzę w ludzi i siłę, która płynie ze wspólnego działania.