Wypełniając formularz oświadczam, że zapoznałem się z Polityką Prywatności Związku Pracodawców Polska Miedź zawartą na stronie https://pracodawcy.pl/polityka-prywatnosci/.

Proszę o wypełnienie formularza

Obowiązek informacyjny RODO:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów Programu Mentoringowego prowadzonego przez Związek Pracodawców Polska Miedź. Oświadczam, że wiem o prawie wglądu w dane i prawie ich poprawiania.Wyrażam zgodę na używanie i rozpowszechnianie przez Związek Pracodawców Polska Miedź, mojego wizerunku, utrwalonego w postaci zdjęć i materiałów audiowizualnych wykonanych w ramach Programu Mentoringowego. Zezwolenie, o którym mowa uprawnia do rozpowszechniana dowolną techniką, na wszelkich polach eksploatacji (w szczególności: druk, internet, przekaz prasowy lub medialny), przez czas prowadzenia działalności statutowej Związku i bez ograniczeń terytorialnych – wyłącznie w celu informacji i promocji Programu Mentoringowego.Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką Prywatności Związku Pracodawców Polska Miedź zawartą na stronie https://pracodawcy.pl/polityka-prywatnosci/.

Imię i nazwisko
Adres email
Numer telefonu:
Wiek:
20-2526-3536-45Powyżej 46
Jak dowiedział/-a się Pan/Pani o Programie Mentoringowym ZPPM?
Co sprawiło, że jest Pani/ Pan gotowa/ ów podjąć się roli Mentora?
W jakich obszarach chciałaby/łby się Pani/Pan rozwijać poprzez mentoring?
Firma:
Branża:
Dział:
Stanowisko:
Wielkość firmy (wg ilości zatrudnionych osób):
Proszę opisać swoje główne role i zadania na obecnym stanowisku:
Proszę opisać swoje doświadczenie zawodowe (najważniejsze firmy i stanowiska):
Jeśli są, proszę opisać dodatkowe role i zadania, które Pani/Pan pełni w organizacji lub poza nią:
W których obszarach Pani/ Pan czuje się pewnie i może wspierać Mentees? (proszę wskazać max. 5 obszarów)

Obszary:
1. Przywództwo2. Motywowanie innych3. Wywieranie wpływu4. Budowanie zespołu5. Zarządzanie czasem6. Komunikacja7. Zarządzanie stresem8. Budowanie relacji9. Budowanie autorytetu w organizacji10. Zarządzanie zmianą11. Sprzedaż12. Zarządzanie strategiczne13. Zarządzanie zasobami ludzkimi (HR)14. Zarządzanie projektami15. Zarządzanie przez cele

Inne: jakie?

Jaki obszar jest Pani/ Pana szczególnie mocną stroną?
Czy posiada Pani/Pan doświadczenie w mentoringu:
Tak. Jestem/byłam/em mentoremTak. Jestem/byłam/em mentee.Nie.
Jakie godziny warsztatów dla Mentorów Pan/ Pani preferuje