Formularz zgłoszeniowy dla Mentora

Formularz zgłoszeniowy dla Mentora

Wypełniając formularz oświadczam, że zapoznałem się z Polityką Prywatności Związku Pracodawców Polska Miedź zawartą na stronie https://pracodawcy.pl/polityka-prywatnosci/.

Proszę o wypełnienie formularza

Obowiązek informacyjny RODO:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów Programu Mentoringowego prowadzonego przez Związek Pracodawców Polska Miedź. Oświadczam, że wiem o prawie wglądu w dane i prawie ich poprawiania.Wyrażam zgodę na używanie i rozpowszechnianie przez Związek Pracodawców Polska Miedź, mojego wizerunku, utrwalonego w postaci zdjęć i materiałów audiowizualnych wykonanych w ramach Programu Mentoringowego. Zezwolenie, o którym mowa uprawnia do rozpowszechniana dowolną techniką, na wszelkich polach eksploatacji (w szczególności: druk, internet, przekaz prasowy lub medialny), przez czas prowadzenia działalności statutowej Związku i bez ograniczeń terytorialnych – wyłącznie w celu informacji i promocji Programu Mentoringowego.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu informowania mnie o przyszłych konferencjach, seminariach i warsztatach oraz innych działaniach i projektach o niekomercyjnym charakterze realizowanych przez Związek Pracodawców Polska Miedź. Oświadczam, że wiem o prawie wglądu w dane i prawie ich poprawiania.Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką Prywatności Związku Pracodawców Polska Miedź zawartą na stronie https://pracodawcy.pl/polityka-prywatnosci/.

Imię i nazwisko
Adres email
Numer telefonu:
Wiek:
Jak dowiedział/-a się Pan/Pani o Programie Mentoringowym ZPPM?
Co sprawiło, że jest Pani/ Pan gotowa/ ów podjąć się roli Mentora i jaką wartość Pani/ Pan w tym widzi?
Firma:
Branża:
Dział:
Stanowisko:
Wielkość firmy (wg ilości zatrudnionych osób):
do 100 osób100 – 500 osób500 osób
Proszę opisać swoje doświadczenie zawodowe (najważniejsze firmy i stanowiska):
(można ominąć ten punkt, jeśli załącza Pani/ Pan cv) - (format PDF, max. 2MB)
W których obszarach może Pani/ Pan wspierać Mentees? (proszę zaznaczyć do 5 pól)

Obszar liderski:
Kompetencje przywódcze (leadership)Budowanie zespołów i motywowanie pracownikówRozwijanie pracowników

Obszar biznesowy:
Planowanie strategiczneRozwój w nowej roli zawodowejSkuteczne delegowanie i egzekwowanie realizacji celówZarządzanie zmianąZarządzanie projektamiPrzewodzenie w środowisku międzynarodowymRozwój własnego biznesu

Obszar interpersonalny:
Budowanie relacji z partnerami biznesowymi i współpracownikamiWywieranie wpływu poprzez inspirujące przedstawianie wizji i dobór argumentów

Obszar intrapersonalny:
Większa pewność siebie w roli przywódczej lub zarządczejZbudowanie swojej pozycji w organizacji i autorytetuAsertywnośćEfektywne zarządzanie swoim czasem i zadaniamiRównowaga praca – życie osobiste
Inne: jakie?

Jaki obszar jest Pani/ Pana szczególnie mocną stroną?
Chcemy wyjść naprzeciw Państwa preferencjom, dlatego prosimy o odpowiedź jakie godziny warsztatów dla Mentorów Pan/ Pani preferuje. Warsztaty odbędą się w dniach:

12:00 - 15:3015:00 - 18:30obie opcje są dla mnie dobreinne, jakie?